« Zach 8:20 Księga Zachariasza 8:21 Zach 8:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(8:20b) i pójdą obywatele jeden do drugiego, mówiąc: Pójdźmy a ubłagajmy oblicze Pańskie a szukajmy Pana zastępów, pójdę i Ja.
2.GDAŃSKA.1881Przychodzić, mówię, będą obywatele jednego miasta do drugiego, mówiąc: Pójdźmy ochotnie błagać oblicze Pańskie, a szukać Pana zastępów; i rzecze każdy: Pójdę i ja.
3.GDAŃSKA.2017Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc: Pójdźmy ochoczo przebłagać oblicze PANA i szukać PANA zastępów. Ja także pójdę.
4.CYLKOWA zwrócą się mieszkańcy jednego do drugiego i powiedzą: Wyruszmy a idźmy, by ubłagać Wiekuistego i by szukać Wiekuistego zastępów. I ja pójść pragnę!
5.TYSIĄCL.WYD5Mieszkańcy jednego miasta, idąc do drugiego, będą mówili: Pójdźmy zjednać przychylność Pana i szukać Pana Zastępów! - Ja także idę.
6.BRYTYJKAMieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc: Nuże, pójdźmy przebłagać oblicze Pana i szukać Pana Zastępów! Ja także pójdę!
7.POZNAŃSKAMieszkańcy jednego [miasta] pójdą do drugiego i będą mówili: "Pójdźmy, wybierzmy się w drogę, by błagać Jahwe o łaskę i zbliżyć się do Jahwe Zastępów! Ja także się wybieram".
8.WARSZ.PRASKALudzie będą szli z jednego miasta do drugiego mówią: Idziemy, żeby ułagodzić gniew Pana i aby odnaleźć samego Pana Zastępów. I ja również idę!
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a mieszkańcy jednego zwrócą się do drugich, mówiąc: Wyruszmy i idźmy, aby ubłagać WIEKUISTEGO, i by szukać WIEKUISTEGO Zastępów. Więc każdy powie: Ja także pragnę pójść!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPójdą też mieszkańcy z jednych miast do drugich, mówiąc: Wstańmy, idźmy zyskać przychylność u PANA, udajmy się szukać PANA Zastępów! Ja także pójdę!