« Zach 8:21 Księga Zachariasza 8:22 Zach 8:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(8:21) I przyjdą narody mnogie i narodowie mocni szukać Pana zastępów w Jeruzalem i ubłagać oblicze Pańskie.
2.GDAŃSKA.1881A tak wiele ludu i narodów niezliczonych przyjdzie szukać Pana zastępów w Jeruzalemie, i błagać oblicze Pańskie.
3.GDAŃSKA.2017A tak liczne ludy i potężne narody przybędą szukać PANA zastępów w Jerozolimie i przebłagać oblicze PANA.
4.CYLKOWI tak przyjdą narody liczne i ludy potężne, by szukać Wiekuistego zastępów w Jerozolimie, i by ubłagać oblicze Wiekuistego.
5.TYSIĄCL.WYD5I tak liczne ludy i mnogie narody przychodzić będą, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalem i zjednać sobie przychylność Pana.
6.BRYTYJKAI przyjdzie wiele ludów i potężnych narodów, aby szukać Pana Zastępów w Jeruzalemie i przebłagać oblicze Pana.
7.POZNAŃSKAPrzybędą więc liczne ludy i narody potężne, by zbliżyć się do Jahwe Zastępów w Jerozolimie i uprosić sobie łaskę Jahwe.
8.WARSZ.PRASKALiczne ludy i narody potężne nadciągną, aby szukać w Jerozolimie Pana Zastępów i aby ułagodzić gniew Pana.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak przyjdą liczne narody oraz potężne ludy, by w Jeruszalaim szukać WIEKUISTEGO Zastępów, oraz ubłagać oblicze WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI przybędą liczne ludy oraz potężne narody, aby w Jerozolimie szukać PANA Zastępów i aby zyskać przychylność u PANA.