« Zach 8:5 Księga Zachariasza 8:6 Zach 8:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan zastępów: Jeźli się będzie zdało trudno przed oczyma ostatków ludu tego w onych dniach, izali przed oczyma memi trudno będzie? mówi Pan zastępów.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan zastępów: Izali, że się to niepodobna widzi przed oczyma ostatków ludu tego tych dni, będzie też to niepodobna przed oczyma mojemi? mówi Pan zastępów.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN zastępów: Jeśli w tych dniach wyda się to niemożliwe w oczach resztki tego ludu, czy będzie to też niemożliwe w moich oczach? – mówi PAN zastępów.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty zastępów: Choćby wydawało się to za owych dni szczątkom ludu tego dziwnem, czyżby i Mnie to dziwnem wydawać się miało, rzecze Wiekuisty zastępów.
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan Zastępów: Jeżeli uchodzić to będzie za coś niemożliwego w oczach Reszty tego ludu w owych dniach, czy Ja również mam to uważać za coś niemożliwego? - Wyrocznia Pana Zastępów.
6.BRYTYJKATak mówi Pan Zastępów: Jeżeli resztce ludu wyda się to cudownym w owych dniach, czy i mnie ma się to wydawać cudownym? – mówi Pan Zastępów.
7.POZNAŃSKATak mówi Jahwe Zastępów: Jeśli (w owych dniach) może się to wydać prawie niemożliwe w oczach ocalałej części tego narodu, miałżebym i Ja uważać to za niemożliwe? - mówi Jahwe Zastępów.
8.WARSZ.PRASKATak mówi znowu Pan Zastępów: Jeżeli Reszcie tego ludu w dniach owych coś się dziwne wyda, to musi to być także i dla Mnie dziwne? – oto co Pan Zastępów powiedział.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY Zastępów: Choćby, za owych dni, dziwnym to się wydawało szczątkom tego ludu; czy i Mnie miało to się wydawać dziwnym? – mówi WIEKUISTY Zastępów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN Zastępów: Jeśli te dni wydadzą się reszcie tego ludu cudowne, to i Ja uznam je za takie - oświadcza PAN Zastępów.