« Zach 8:8 Księga Zachariasza 8:9 Zach 8:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan zastępów: Niech się zmocnią ręce wasze, którzy słyszycie tych dni te mowy przez usta proroków, w dzień, którego założon jest dom Pana zastępów, aby zbudowano kościół.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan zastępów: Niech się zmocnią ręce wasze, którzyście słuchali w tych dniach słów tych z ust proroków, którzy byli ode dnia, którego założony jest dom Pana zastępów, że kościół ma być dobudowany.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN zastępów: Niech się umocnią wasze ręce, wy, którzy słuchaliście w tych dniach słów z ust proroków, którzy byli w dniu, kiedy założono fundament domu PANA zastępów, aby świątynia została odbudowana.
4.CYLKOWTak rzecze Wiekuisty zastępów: Pokrzepiajcie ręce wasze, wy, którzyście usłyszeli w dniach obecnych słowa te z ust proroków, teraz gdy założony został dom Wiekuistego a ma być przybytek odbudowanym.
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan Zastępów: Niech nabiorą siły wasze ręce, którzy w tych dniach słuchaliście słów, jakie prorocy głosili, gdy kładziono fundamenty domu Pana Zastępów, aby odbudować świątynię.
6.BRYTYJKATak mówi Pan Zastępów: Niech się wzmocnią wasze ręce, gdy w tych dniach słuchacie tych słów proroków, zwiastowanych od dnia, kiedy położono fundament pod budowę domu, świątyni Pana Zastępów!
7.POZNAŃSKATak mówi Jahwe Zastępów: Nabierzcie otuchy, wy, którzy w tych dniach (to jest w dniu położenia fundamentów pod odbudowę Świątyni, Przybytku Jahwe Zastępów) słyszycie takie słowa z ust Proroków.
8.WARSZ.PRASKATak też Pan Zastępów mówi: Ręce wasze wzmacniajcie, gdy słuchać będziecie za dni owych słów moich, wypowiadanych przez proroków. Zostali oni tu posłani poczynając od dnia, w którym położono fundamenty pod dom Pana Zastępów, czyli świątynię Pańską.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi WIEKUISTY Zastępów: Pokrzepiajcie wasze ręce, wy, którzy w obecnych dniach, z ust proroków usłyszeliście te słowa; teraz, gdy został założony Dom WIEKUISTEGO, i ma być odbudowany Przybytek.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi PAN Zastępów: Wzmocnijcie swe ręce - wy, którzy słuchaliście w tym czasie słów głoszonych przez proroków pamiętających ten dzień, w którym położono fundament domu PANA Zastępów, przybytku - i rozpoczęto budowę!