« Zach 9:10 Księga Zachariasza 9:11 Zach 9:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ty téż we krwi przymierza twego wypuściłeś więźnie twoje z dołu, w którym niemasz wody.
2.GDAŃSKA.1881Owszem, ty wesel się dla krwi przymierza swego; albowiem wypuściłem więźniów twoich z dołu, w którym niemasz wody.
3.GDAŃSKA.2017A co do ciebie, ze względu na krew twego przymierza wypuściłem twoich więźniów z dołu, w którym nie ma wody.
4.CYLKOWA co do ciebie - dla krwi przymierza twojego wyzwolę więźniów twoich z jamy, w której niemasz wody.
5.TYSIĄCL.WYD5Także ze względu na krew przymierza zawartego z tobą wypuszczę więźniów twoich z bezwodnej cysterny.
6.BRYTYJKANadto za cenę krwi twojego przymierza wypuszczę na wolność twoich więźniów z cysterny bez wody.
7.POZNAŃSKACo zaś do ciebie, to ze względu na krew Przymierza zawartego z tobą uwolnię też i twoich więźniów z lochu (pozbawionego wody).
8.WARSZ.PRASKATakże tych, co spośród was zostali uprowadzeni, przez wzgląd na krew twojego przymierza wypuszczę z więzień, to jest z bezwodnych cystern.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A co do ciebie – z powodu krwi twojego przymierza, twoich więźniów wyzwolę z jamy, w której nie ma wody.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki krwi przymierza z tobą uwolnię też twoich więźniów, uwolnię ich z cysterny bez wody.