« Zach 9:16 Księga Zachariasza 9:17 Zach 10:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo cóż jest dobrego jego, i co cudnego jego, jedno zboże wybranych, a wino, które rodzi panny?
2.GDAŃSKA.1881Albowiem oto o jakie błogosławieństwo jego! i jako wielka ozdoba jego! Zboże młodzieńców, a moszcz panny mowne uczyni.
3.GDAŃSKA.2017Jak wielkie bowiem jest jego błogosławieństwo! Jak wspaniałe jego piękno! Zboże pocieszy młodzieńców, a moszcz – panny.
4.CYLKOWBo jakże wspaniałym i jak pięknym będzie! Zboże wyhoduje młodzieńców, a moszcz dziewice.
5.TYSIĄCL.WYD5Jakże wielkie jego bogactwo i jego piękno: zboże da rozkwit młodzieńcom, a młode wino - dziewicom.
6.BRYTYJKAO, jak dobrze będzie i jak pięknie! Zaiste, zbożu da wzrost i winu, młodzieńcom i dziewicom.
7.POZNAŃSKAJaki On dobry i jaki wspaniały! Zboże zapewni rozkwit młodzieńcom, a młode wino - pannom.
8.WARSZ.PRASKAJak wielkie są skarby tej ziemi, jak wspaniałe jest jej piękno! Ziarno zapewni siłę młodzieńcom, a młode wino da dziewczętom.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jakże to będzie piękne i wspaniałe! Zboże wyhoduje młodzieńców, a moszcz dziewice.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDoprawdy, jak wielka jest Jego dobroć! I jak wielkie Jego piękno! Wówczas zboże obrodzi młodzieńcom, a moszcz obrodzi dziewicom!