« Mal 1:9 Księga Malachiasza 1:10 Mal 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kto jest między wami, któryby zmykał wróta, i zapalał na ołtarzu moim darmo? Nie mam chęci do was, mówi Pan zastępów, i daru nie przyjmę z ręki waszéj.
2.GDAŃSKA.1881Owszem, kto jest między wami, aby zawarł drzwi, albo darmo zapalił na ołtarzu moim? Nie mam chęci do was, mówi Pan zastępów, i ofiary nie przyjmię z ręki waszej.
3.GDAŃSKA.2017Kto spośród was za darmo zamknąłby drzwi albo zapaliłby ogień na moim ołtarzu? Nie mam w was upodobania, mówi PAN zastępów, i nie przyjmę ofiary z waszej ręki.
4.CYLKOWGdyby choć jeden był wpośród was, któryby zamknął podwoje, abyście nie wzniecali ognia na ołtarzu Moim daremnie! Nie mam upodobania w was, rzecze Wiekuisty zastępów, a ofiary nie przyjmę z ręki waszej!
5.TYSIĄCL.WYD5Niechby ktoś spośród was raczej zamknął drzwi świątyni, byście nadaremnie nie zapalali świateł na ołtarzu moim. Nie mam Ja upodobania do was, mówi Pan Zastępów, ani Mi nie jest miła ofiara z waszej ręki.
6.BRYTYJKANiechby znalazł się między wami ktoś, kto zamknąłby bramy świątyni, abyście nie zapalali ognia na moim ołtarzu daremnie! Nie mam w was upodobania – mówi Pan Zastępów – i nie jest mi miła ofiara z waszej ręki.
7.POZNAŃSKANiech raczej któryś z was zamknie bramy, byście nie rozpalali daremnie ognia na mym ołtarzu! Nie mam w was upodobania - mówi Jahwe Zastępów - nie chcę już żadnej ofiary z rąk waszych.
8.WARSZ.PRASKANiechby się raczej znalazł ktoś u was, kto by podwoje świątyni zamknął, by nie zapalano na mym ołtarzu zbytecznego ognia! Nie znajduje w was bowiem upodobania żadnego – mówi Pan Zastępów– i nie są Mi miłe ofiary, co z rąk waszych pochodzą.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyby choć jeden był wśród was, który by zamknął podwoje, byście daremnie nie wzniecali ognia na Mym ołtarzu! Nie mam w was upodobania – mówi WIEKUISTY Zastępów, i nie przyjmę ofiary z waszej reki!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITO, gdyby tak ktoś z was zamknął te bramy, abyście na mym ołtarzu nie zapalali ognia na darmo! Nie potrafię się wami cieszyć - mówi PAN Zastępów - i nie jest Mi miła ofiara z waszych rąk.
11.TOR.PRZ.Kto także spośród was zamknie bramy, aby nie zapalać ognia na moim ołtarzu daremnie? Nie mam w was upodobania – mówi Jhwh Zastępów, i nie przyjmę ofiary z waszej ręki.