« Mal 1:10 Księga Malachiasza 1:11 Mal 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo od wschodu słońca aż do zachodu wielkie jest imię moje między narody, a na każdem miejscu poświęcają imieniowi memu ofiarę czystą; bo wielkie jest imię moje między narody, mówi Pan zastępów.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem od wschodu słońca aż do zachodu jego wielkie jest imię moje między narodami, a na wszelkiem miejscu przyniesione będzie kadzenie imieniowi memu i ofiara czysta; wielkie zaiste imię moje będzie między narodami, mówi Pan zastępów.
3.GDAŃSKA.2017Od wschodu słońca bowiem aż do jego zachodu moje imię będzie wielkie wśród pogan; na każdym miejscu będą składane mojemu imieniu kadzidło i ofiara czysta. Moje imię bowiem będzie wielkie wśród narodów, mówi PAN zastępów.
4.CYLKOWOto od wschodu słońca do zachodu jego wielkiem jest imię Moje między narodami, a na każdem miejscu kadzidło się przynosi imieniu Mojemu, ale tylko ofiara czysta, albowiem wielkie imię Moje między narodami, rzecze Wiekuisty zastępów.
5.TYSIĄCL.WYD5Albowiem od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie będzie imię moje między narodami, a na każdym miejscu dar kadzielny będzie składany imieniu memu i ofiara czysta. Albowiem wielkie będzie imię moje między narodami - mówi Pan Zastępów.
6.BRYTYJKAGdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów i na wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia, bo moje imię jest wielkie wśród narodów – mówi Pan Zastępów.
7.POZNAŃSKABo od wschodu słońca do zachodu wielkie jest Imię moje między narodami i na każdym miejscu składać będą Imieniu memu dar kadzielny i ofiarę czystą; wielkie jest bowiem Imię moje między narodami - mówi Jahwe Zastępów.
8.WARSZ.PRASKABo od wschodu słońca aż po jego zachód wielkie jest moje Imię u narodów wszystkich – mówi Pan Zastępów. I na każdym miejscu Imieniu memu będą składane całopalne ofiary, a także ofiary czyste. Zaprawdę, wielkie jest moje Imię wśród narodów – mówi Pan Zastępów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto od wschodu słońca do jego zachodu, wielkim będzie Me Imię pomiędzy narodami oraz na każdym miejscu przyniesie się kadzidło Mojemu Imieniu; ale tylko ofiarę czystą, bowiem wielkie będzie Me Imię pomiędzy narodami – mówi WIEKUISTY Zastępów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż od wschodu słońca aż po jego zachód wielkie jest moje imię wśród narodów i na każdym miejscu składane jest kadzidło dla mojego imienia i ofiara czysta - bo wielkie jest moje imię wśród narodów - mówi PAN Zastępów.
11.TOR.PRZ.Bo od wschodu słońca i aż po jego zachód moje imię jest wielkie wśród narodów; na każdym miejscu ma być składane mojemu imieniu kadzidło i ofiara czysta. Bo moje imię jest wielkie wśród narodów – mówi Jhwh Zastępów.