« Mal 1:11 Księga Malachiasza 1:12 Mal 1:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A wy splugawiliście je tem, co mówicie: Stół Pański splugawion jest: i co nań kładą, wzgardzone jest z ogniem, który je pożera.
2.GDAŃSKA.1881Lecz wy plugawicie je, gdy mówicie: Stół Pański splugawiony jest; a co nań kładą, jest wzgardzonym pokarmem.
3.GDAŃSKA.2017Lecz wy bezcześcicie je, gdy mówicie: Stół PANA jest nieczysty; a to, co kładziecie na nim, jest wzgardzonym pokarmem.
4.CYLKOWWy zaś znieważacie je, mówiąc: stół Wiekuistego zanieczyszczony jest, a ofiara na nim - wstrętny to pokarm.
5.TYSIĄCL.WYD5Wy zaś bezcześcicie je, mówiąc: Stół Pański jest splugawiony i nie warto z niego spożywać pokarmu.
6.BRYTYJKALecz wy bezcześcicie je, mówiąc: Stół Pana może być nieczysty i można ofiarować na nim pokarm, którym sami gardzicie.
7.POZNAŃSKAWy natomiast bezcześcicie je, gdy powiadacie: "Stół Jahwe został skalany, nędzne pokarmy [składają] na nim".
8.WARSZ.PRASKAA wy bezcześcicie to Imię mówiąc, że na stole Pana można składać także skażone dary i że wcale to nie jest takie ważne.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wy je znieważacie, mówiąc: Stół WIEKUISTEGO jest zanieczyszczony, a plon na nim – to wzgardzony pokarm.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz wy bezcześcicie je, mówiąc: Stół Pana nie musi być czysty, a pokarm, owoc na nim składany, nie musi być najlepszy.
11.TOR.PRZ.Lecz wy bezcześcicie je, gdy mówicie: Stół Jhwh – on jest nieczysty, a owoc i pokarm na nim składany – godny pogardy.