« Mal 1:12 Księga Malachiasza 1:13 Mal 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekliście: Oto z roboty, i zdmuchnęliście je, mówi Pan zastępów, a wnieśliście z wydartków chrome i chore i wnieśliście dar; izali to przyjmę z ręki waszéj, mówi Pan?
2.GDAŃSKA.1881Mówicie też: O jakaż to praca! choćbyście to zdmuchnąć mogli mówi Pan zastępów; bo przynosicie to, co jest wydartego, i chromego i schorzałego, a przynosicie to na ofiarę: izali to przyjmę z ręki waszej? mówi Pan.
3.GDAŃSKA.2017Mówicie też: Jakiż to wysiłek! I parskacie na to, co mówi PAN zastępów, i przynosicie to, co jest rozszarpane, kulawe i chore, takie ofiary przynosicie. Czy mam to przyjąć z waszej ręki? – mówi PAN.
4.CYLKOWPowiadacie też: O, co za zmuda! i gardzicie tem, rzecze Wiekuisty zastępów; przywlekacie zagrabione i chrome i schorzałe - a składacie to na ofiarę: czyż to przyjąć mam z upodobaniem z ręki waszej, rzecze Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5Powiadacie też: Cóż to za umęczenie! - i tak pogardzacie nim, mówi Pan Zastępów, a przynosicie zwierzę skażone: chrome i chore i składacie na ofiarę. Czy mam to przyjąć z upodobaniem z ręki waszej? - pyta Pan.
6.BRYTYJKAMówicie też: Ach! Jakiż to mozół! i złościcie mnie – mówi Pan Zastępów – i przynosicie to, co zrabowane, kulawe, chore i ofiarujecie. Czy mam łaskawie przyjąć to z waszej ręki? – mówi Pan.
7.POZNAŃSKAMówicie także: "Ach, jakże ciężki to obowiązek!" Dlatego lekceważycie go sobie - mówi Jahwe Zastępów - i dostarczacie rzeczy kradzione, a także zwierzęta chrome i chore, by złożyć je w ofierze. Miałżebym je przyjąć z waszych rąk? - mówi Jahwe.
8.WARSZ.PRASKANarzekacie między sobą mówiąc, po cóż umęczenie takie, i zapalacie ogień – mówi Pan Zastępów –. I przynosicie z zagrabionych zwierząt to, co chrome i słabe w darze. Mamże Ja to przyjmować z rąk waszych? – pyta Pan.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiadacie też: O, co to za umęczenie! I tym gardzicie – mówi WIEKUISTY Zastępów. Przywlekacie zagrabione, chrome i schorzałe – po czym składacie to na ofiarę. Czy mam to przyjąć z upodobaniem z waszej ręki? – mówi WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITMówicie też: Ależ to mozół! I prychacie przy tym z pogardą - mówi PAN Zastępów. - Stąd przynosicie i to, co zrabowane, i to, co chrome, i to, co chore - i składacie to na ofiarę. Czy mam przyjąć to łaskawie z waszej ręki? - mówi PAN.
11.TOR.PRZ.Mówicie też: Czyż to nie mozół!? I prychacie na to – mówi Jhwh Zastępów. I przyprowadzacie zrabowane, i to, co kulawe i to, co chore – takie ofiary przyprowadzacie. Czy mam to przyjąć z waszej ręki? – mówi Jhwh.