« Mal 1:2 Księga Malachiasza 1:3 Mal 1:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A Ezaw miałem w nienawiści i położyłem góry jego spustoszeniem, a dziedzictwo jego pustynią smoków.
2.GDAŃSKA.1881A Ezawa miałem w nienawiści, i podałem góry jego na spustoszenie, a dziedzictwo jego smokom na pustyni.
3.GDAŃSKA.2017A Ezawa znienawidziłem i wydałem jego góry na spustoszenie, a jego dziedzictwo – smokom na pustkowiu.
4.CYLKOWA Ezawa znienawidziłem, i podałem góry jego na spustoszenie, a dziedzictwo jego szakalom stepu.
5.TYSIĄCL.WYD5Ezawa zaś miałem w nienawiści i oddałem góry jego na spustoszenie, a dobytek jego szakalom pustyni.
6.BRYTYJKAEzawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry, i jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni.
7.POZNAŃSKAEzawa zaś znienawidziłem. Wzgórza jego zamieniłem w pustynię, dziedzictwo jego w jałowe stepy.
8.WARSZ.PRASKAEzawa zaś miałem w nienawiści. Jego wszystkie wzgórza spustoszyłem, a całe jego dziedzictwo wydałem na pastwę szakalom.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Ezawa znienawidziłem; więc jego góry podałem na spustoszenie, a jego dziedzictwo szakalom stepu.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITa Ezawa odsunąłem i wystawiłem jego góry na spustoszenie, a jego dziedzictwo wydałem szakalom pustyni.
11.TOR.PRZ.A Ezawa znienawidziłem i wystawiłem jego góry na spustoszenie, a jego dziedzictwo szakalom na pustkowiu.