« Mal 1:4 Księga Malachiasza 1:5 Mal 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I oczy wasze oglądają, i wy rzeczecie: Nie będzie uwielbion Pan nad granicą Izrael.
2.GDAŃSKA.1881To oglądają oczy wasze, a wy rzeczecie: Niech będzie Pan uwielbiony w granicach Izraelskich.
3.GDAŃSKA.2017Wasze oczy spojrzą i powiecie: PAN będzie uwielbiony w granicach Izraela.
4.CYLKOWA ujrzą to własne oczy wasze, i sami zawołacie, wstawił się Wiekuisty i po za dziedziną Israela.
5.TYSIĄCL.WYD5Oto oczy wasze będą to oglądały i powiecie: Potężny okazał się Pan [nawet] poza granicami Izraela.
6.BRYTYJKAWasze oczy będą to oglądać i sami wyznacie: Wielki jest Pan poza granicami Izraela.
7.POZNAŃSKANa własne oczy to zobaczycie, a wtedy powiecie: "Wielkość Jahwe sięga poza granice Izraela".
8.WARSZ.PRASKAPrzekonacie się na własne oczy i powiecie: Wielki jest Pan i poza granice Izraela sięga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ujrzą to wasze własne oczy i sami zawołacie: Wiekuisty się wsławił i poza dziedzictwem Israela!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNa własne oczy zobaczycie i sami przyznacie: Wielki jest PAN nawet poza granicą Izraela.
11.TOR.PRZ.I wasze oczy to zobaczą, i powiecie: Jhwh jest wielki nawet poza granicą Izraela.