« Mal 1:5 Księga Malachiasza 1:6 Mal 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Syn ma w uczciwości ojca, a sługa Pana swego; jeźli tedy ojciec Ja jestem, gdzież jest cześć moja? jeźlim Ja Pan, gdzież jest bojaźń moja? mówi Pan zastępów do was, o kapłani! którzy gardzicie imieniem mojem i rzekliście: W czemżeśmy wzgardzili imię twoje?
2.GDAŃSKA.1881Syn ma w uczciwości ojca, a sługa pana swego; jaźlim tedy Ja ojcem, gdzież jest cześć moja? i jeźliżem Ja panem, gdzież jest bojaźń moja? mówi Pan zastępów wam, o kapłani! którzy lekce poważacie imię moje, a wszakże mówicie: W czemże lekce poważamy imię twoje?
3.GDAŃSKA.2017Syn czci ojca, a sługa swego pana. Jeśli więc jestem ojcem, gdzie jest moja cześć? Jeśli jestem panem, gdzie jest bojaźń przede mną? – mówi PAN zastępów do was, kapłani, którzy lekceważycie moje imię. Wy jednak mówicie: W czym lekceważymy twoje imię?
4.CYLKOWSyn czci wszak ojca, a sługa pana swojego: Jeżelim tedy ojcem, gdzie cześć Moja, a jeżeli panem, gdzie bojaźń przedemną, rzecze Wiekuisty zastępów do was, kapłani, którzy poniżacie imię Moje! Wy wszakże pytacie się zapewne: Czemże poniżamy imię Twoje?
5.TYSIĄCL.WYD5Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie? [Tak] mówi Pan Zastępów do was, o kapłani: Lekceważycie imię moje, a jednak pytacie: Czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu?
6.BRYTYJKASyn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? – mówi Pan Zastępów do was, kapłani, którzy gardzicie moim imieniem. Wy jednak mówicie: W czym wzgardziliśmy twoim imieniem?
7.POZNAŃSKASyn szanuje ojca, a sługa lęka się pana. Więc, jeśli jestem Ojcem, gdzież należna mi cześć? I jeśli jestem Panem, gdzież bojaźń przede mną? Tak mówi Jahwe Zastępów do was, kapłani, którzy znieważacie Imię moje. Pytacie: "Czym znieważamy Twoje Imię?" -
8.WARSZ.PRASKASyn czci ojca, a sługa pana. A jeśli Ja jestem Ojcem, to gdzież cześć dla Mnie? Jeśli Ja jestem Panem, to gdzie są ci, co się Mnie boją? Do was, kapłani, zwraca się Pan Zastępów, do was, którzy znieważacie me imię. Ale wy zaraz pytacie, jak znieważacie me imię?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przecież syn szanuje ojca, a sługa swojego pana; jeśli więc jestem Ojcem – gdzie względem Mnie szacunek? A jeśli Panem – gdzie przede Mną bojaźń? To mówi WIEKUISTY do was kapłani, którzy poniżacie Moje Imię! Wy jednak się pytacie: Czym poniżamy Twoje Imię?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSyn czci ojca, a sługa swego pana. Więc jeśli Ja jestem Ojcem, to gdzie jest dla Mnie cześć? I jeśli Ja jestem Panem, to gdzie lęk przede Mną? PAN Zastępów mówi to do was, kapłani, lekceważący me imię! Pytacie jednak: Przez co lekceważymy Twe imię?
11.TOR.PRZ.Syn czci ojca, a sługa swego pana. A jeśli ja jestem Ojcem, gdzie jest moja cześć? A jeśli ja jestem Panem, to gdzie lęk przede mną? – mówi Jhwh Zastępów do was, kapłani, gardzący moim imieniem. Lecz wy mówicie: Przez co gardzimy Twoim imieniem?