« Mal 1:6 Księga Malachiasza 1:7 Mal 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ofiarujecie na ołtarzu moim chleb zmazany, a mówicie: Czemeśmy cię zmazali? Tem, że mówicie: Stół Pański wzgardzon jest.
2.GDAŃSKA.1881Którzy przynosząc na ołtarz mój ofiarę splugawioną, mówicie: Czemżeśmy cię splugawili? Tem, że mówicie: Stół Pański splugawiony jest.
3.GDAŃSKA.2017Przynosicie na mój ołtarz pokarm nieczysty i mówicie: Czym cię zanieczyściliśmy? Tym, że mówicie: Stołem PANA można wzgardzić.
4.CYLKOWSkładacie na ołtarzu Moim chleb nieczysty? a pytacie się: Czemżeśmy znieważyli Cię? Tem, że wygłaszacie to jak stół Wiekuistego wstrętny wam jest.
5.TYSIĄCL.WYD5Oto przynosicie na mój ołtarz potrawy skażone, a pytacie: czym go skaziliśmy? Tym, że twierdzicie: Stół Pański jest bez znaczenia.
6.BRYTYJKAOto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. I jeszcze się pytacie: Czym go zanieczyściliśmy? Oto tym, że mówicie: Stołem Pana można wzgardzić.
7.POZNAŃSKAtym, że na ołtarzu moim składacie potrawy nieczyste. Pytacie: "Czymże go skalaliśmy?" - tym, że powiadacie: "Stół Jahwe nie jest znów tak ważny".
8.WARSZ.PRASKAOtóż przynosicie na mój ołtarz potrawy skażone i macie odwagę pytać, czym skażone zostały? Właśnie przez to, że mówicie, iż stół Pański to nic znowu tak ważnego.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na Mym ołtarzu składacie nieczysty chleb, a się pytacie: Czym Cię znieważyliśmy? Tym, że wygłaszacie to, jak wstrętny jest dla was stół WIEKUISTEGO.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż składacie na mym ołtarzu pokarm nieczysty! Pytacie: Czym Cię zlekceważyliśmy? Mówieniem: Stół PANA to rzecz mało ważna!
11.TOR.PRZ.Przynosicie do mojego ołtarza pokarm nieczysty i mówicie: Przez co czynimy Ciebie nieczystym? Przez wasze mówienie: Stół Jhwh – on jest godny pogardy.