« Mal 1:7 Księga Malachiasza 1:8 Mal 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jeźli ofiarujecie ślepe na ofiarę, aza nie złe jest? i jeźli ofiarujecie chrome i chore, aza nie złe jest? Ofiaruj to książęciu twemu, jeźli mu się podoba, albo jeźli przyjmie oblicze twoje, mówi Pan zastępów.
2.GDAŃSKA.1881Bo gdy przywodzicie, co ślepego jest, na ofiarę, izali to nie zła rzecz? I gdy przywodzicie chrome i chore, izali to nie zła rzecz? Ofiaruj to jedno książęciu twemu, obaczysz, jeżeli mu się to podobać będzie, a przyjmieli twarz twoję, mówi Pan zas tępów.
3.GDAŃSKA.2017Gdy bowiem przyprowadzacie na ofiarę to, co jest ślepe, czyż nie jest to zła rzecz? I gdy przyprowadzacie kulawe i chore, czy to nie jest zła rzecz? Ofiaruj to twemu namiestnikowi, zobaczysz, czy będzie mu się podobać. Czy przyjmie twoją osobę? – mówi PAN zastępów.
4.CYLKOWGdy sprowadzacie ślepe na ofiarę, czyż to nic złego? A gdy sprowadzacie chrome i chore, czyż to nic złego? Chciej to ofiarować namiestnikowi twojemu, czy łaskawie to przyjmie, albo czy uwzględni osobę twoję? - rzecze Wiekuisty zastępów.
5.TYSIĄCL.WYD5Gdy bowiem przynosicie ślepe [zwierzę] na ofiarę, czyż nie jest to rzeczą złą? Albo gdy przynosicie chrome i chore, czyż to nic złego? Ofiaruj to twemu namiestnikowi! Czy będzie mu miłe i czy życzliwie cię przyjmie? - mówi Pan Zastępów.
6.BRYTYJKAGdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie albo czy okaże ci przychylność? – mówi Pan Zastępów.
7.POZNAŃSKAGdy składacie w ofierze zwierzęta ślepe, czy nie ma w tym nic złego? A gdy składacie ofiarę z chromych i chorych, nie ma w tym nic złego? Złóż taki dar swemu namiestnikowi! Czy będzie zeń zadowolony albo czy okaże ci życzliwość? - tak mówi Jahwe Zastępów.
8.WARSZ.PRASKAGdy ślepe zwierzę na ofiarę składacie, jest że to w porządku? Albo gdy przyprowadzacie zwierzę kulawe lub chore, to czy także jest wszystko w porządku? Spróbuj to ofiarować namiestnikowi! Czy znajdzie w tym upodobanie i czy ci okaże życzliwość? – mówi Pan Zastępów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdy sprowadzacie ślepe na ofiarę, czy to nic złego? A kiedy sprowadzacie chrome i chore, czy to nic złego? Ofiaruj to twojemu namiestnikowi – czy to łaskawie przyjmie, czy uwzględni twoją osobę? – mówi WIEKUISTY Zastępów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy składacie w ofierze to, co ślepe - czy nie ma w tym nic złego? Gdy składacie to, co chrome i chore - czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj to przynieść namiestnikowi! Zobaczymy, jak cię przyjmie i czy cię pochwali! - mówi PAN Zastępów.
11.TOR.PRZ.A gdy przyprowadzacie na ofiarę to, co jest ślepe – nie ma w tym nic złego? I gdy przyprowadzacie kulawe i chore – nie ma w tym nic złego? Podejdź – proszę – z tym do swego namiestnika. Czy przyjmie lub podniesie twoje oblicze? – mówi Jhwh Zastępów.