« Mal 2:11 Księga Malachiasza 2:12 Mal 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zatraci Pan męża, któryby to uczynił, mistrza i ucznia z przybytków Jakób i ofiarującego dar Panu zastępów.
2.GDAŃSKA.1881Pan męża, który to czyni, wykorzeni z namiotów Jakóbowych, tak czującego, jako i odpowiadającego i ofiarującego dar Panu zastępów.
3.GDAŃSKA.2017PAN wykorzeni z namiotów Jakuba tego człowieka, który to czyni, zarówno czuwającego, jak i odpowiadającego oraz składającego ofiarę PANU zastępów.
4.CYLKOWZgładzi Wiekuisty mężowi, który to czyni dziecię i wnuka z namiotów Jakóba, i składającego dar Wiekuistemu zastępów.
5.TYSIĄCL.WYD5Człowiekowi, który tak czyni, niech Pan wytraci z namiotów Jakuba [każdego] świadka i obrońcę, a także każdego, kto [za niego] przynosi ofiarę dla Pana Zastępów.
6.BRYTYJKANiech Pan doszczętnie wytępi tego, kto to czyni, z namiotów Jakuba i tych, którzy składają ofiary Panu Zastępów!
7.POZNAŃSKAOby w namiotach Jakuba pozbawił Jahwe potomstwa każdego, ktokolwiek się tego dopuszcza, chociażby składał ofiary Jahwe Zastępów.
8.WARSZ.PRASKAPanie, ostrzeż człowieka, który tak postępuje, a także jego świadka i obrońcę, że usuniesz takich z namiotów Jakuba, gdy Panu Zastępów ofiary składać będą.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mężowi, który to czyni, WIEKUISTY zgładzi z namiotów Jakóba dziecię i wnuka oraz tego, co składa dar WIEKUISTEMU Zastępów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech Pan odetnie od namiotów Jakuba człowieka, który się tego dopuszcza - czynnie albo biernie - człowieka, który przy tym składa ofiarę dla PANA Zastępów!