« Mal 2:12 Księga Malachiasza 2:13 Mal 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I toście jeszcze uczynili, pokrywaliście łzami ołtarz Pański, płaczem i wrzaskiem, tak że nie wejrzę więcéj na ofiarę, ani przyjmę co ubłagającego z ręki waszéj.
2.GDAŃSKA.1881A toście drugi raz uczynili, okrywając łzami ołtarz Pański, płaczem i wołaniem, tak, że więcej nie patrzy na dar, i nie przyjmuje wdzięcznej ofiary z ręki waszej.
3.GDAŃSKA.2017A oto kolejna rzecz, którą uczyniliście: okrywacie ołtarz PANA łzami, płaczem i wołaniem, tak że już nie patrzy na ofiarę ani już nie przyjmuje chętnie ofiary z waszej ręki.
4.CYLKOWA oto co następnie czynicie: okrywacie łzami ofiarnicę Wiekuistego, płaczem i jękiem, tak że nie zwraca się już do daru, aby go przyjąć z upodobaniem z ręki waszej.
5.TYSIĄCL.WYD5Po drugie, sprawiliście, że łzami, płaczem i jękami okryto ołtarz Pana, tak że On więcej nie popatrzy na dar ani nie przyjmie z ręki waszej ofiary, której by pragnął.
6.BRYTYJKAA oto druga rzecz, którą czynicie: Zraszacie łzami ołtarz Pana wśród płaczu i westchnień. Lecz On nie może już patrzeć na ofiarę, ani jej przyjąć łaskawie z waszych rąk.
7.POZNAŃSKAI jeszcze co innego czynicie: zraszacie łzami ołtarz Jahwe wśród płaczu i wzdychania, bo nie spogląda już na wasze ofiary i nie przyjmuje ich chętnie z waszych rąk,
8.WARSZ.PRASKASprawiliście, że łzy płyną po ołtarzu Pana. Płaczecie i narzekacie, to nie zwraca się Pan już ku ofiarom waszym i nie przyjmuje ich już z rąk waszych życzliwie.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto co następnie czynicie: Okrywacie łzami ofiarnicę WIEKUISTEGO, płaczem i jękiem, tak, że nie zwraca się już do daru, aby go przyjąć z upodobaniem z waszej ręki.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA to kolejna rzecz, której się dopuszczacie: Zraszacie łzami ołtarz PANA; płaczecie i narzekacie, że już nie zwraca się On ku ofierze i nie przyjmuje dobrowolnych darów z waszych rąk.