« Mal 2:15 Księga Malachiasza 2:16 Mal 2:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Gdy nienawidzieć będziesz, opuść, mówi Pan, Bóg Izraelski; a okryje nieprawość odzienie jego, mówi Pan zastępów. Strzeżcie ducha waszego, a nie wzgardzajcie.
2.GDAŃSKA.1881Bo on ma w nienawiści opuszczenie żony, mówi Pan, Bóg Izraelski, przto że taki okrywa okrucieństwo płaszczem jego, mówi Pan zastępów; a tak strzeżcie ducha waszego, a nie obchodźcie się zdradliwie.
3.GDAŃSKA.2017Mówi bowiem PAN, Bóg Izraela, że nienawidzi oddalania, gdyż ten, kto to robi, okrywa swoim płaszczem okrucieństwo, mówi PAN zastępów. Tak więc strzeżcie swego ducha i nie postępujcie zdradliwie.
4.CYLKOWAlbowiem nienawidzę rozwodu, rzecze Wiekuisty Bóg Israela i tego, który okrywa szatę swoję krzywdą, rzecze Wiekuisty zastępów; przeto strzeżcie się w duchu waszym, a nie sprzeniewierzajcie się!
5.TYSIĄCL.WYD5Jeśli ktoś, nienawidząc, oddalił [żonę swoją] - mówi Pan, Bóg Izraela - wtedy stał się winny gwałtu. Mówi Pan Zastępów: Strzeżcie się więc w duchu waszym i nie postępujcie zdradliwie! Dzień Pański
6.BRYTYJKAGdyż kto jej nienawidzi i oddala ją – mówi Pan, Bóg Izraela – plami swoją szatę występkiem – mówi Pan Zastępów. Pilnujcie się więc w waszym duchu i nie bądźcie niewierni!
7.POZNAŃSKANienawidzę bowiem rozwodów (mówi Jahwe, Bóg Izraela) i każdego, kto szatę swoją plami krzywdą - mówi Jahwe Zastępów. Strzeżcie tedy własnego życia i nie bądźcie wiarołomcami!
8.WARSZ.PRASKAA jeśli ktoś z odrazą odtrąci własną żonę [mówi Pan i Bóg Izraela], to potem kala się różnymi gwałtami, mówi Pan Zastępów. Miejcie się więc na baczności w waszym duchu i nie dopuszczajcie się bezprawia.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo nienawidzę rozwodu – mówi WIEKUISTY, Bóg Israela, i tego, co krzywdę zakrywa swoim płaszczem – mówi WIEKUISTY Zastępów. Dlatego strzeżcie się w waszym duchu oraz się nie sprzeniewierzajcie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyż nienawidzę jej oddalania - mówi PAN, Bóg Izraela. [Kto to czyni,] okrył gwałtem swą szatę! - mówi PAN Zastępów. Strzeżcie tego zatem w waszym duchu i nie bądźcie niewierni!