« Mal 2:16 Księga Malachiasza 2:17 Mal 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zadaliście pracę Panu mowami waszemi i rzekliście: W czemżeśmy mu pracę zadali? w tem, że mówicie: Wszelki, który złe czyni, dobry jest w oczach Pańskich, i tacy mu się podobają; albo więc: Gdzie jest Bóg sądu?
2.GDAŃSKA.1881Pracęście zadali Panu słowy swojemi, a przecię mówicie: W czemżeśmy mu pracę zadali? W tem, gdy mówicie: Wszelki, który złość czyni, podoba się Panu, i w tych ma kochanie; albo: Gdzież jest Bóg sądu?
3.GDAŃSKA.2017Naprzykrzaliście się PANU swoimi słowami. A mówicie: W czym mu się naprzykrzaliśmy? W tym, gdy mówicie: Każdy, kto czyni zło, podoba się PANU i w takich ma on swe upodobanie; albo: Gdzież jest Bóg sądu?
4.CYLKOWZnużyliście Wiekuistego mowami waszemi, a pytacie się zapewne: Czem znużyliśmy Go? Tem, że powiadacie: Każdy, który źle czyni jest dobrym w oczach Wiekuistego, a w takim znajduje On upodobanie, albo gdzież by był ów Bóg sądu?
5.TYSIĄCL.WYD5Uprzykrzyliście się Panu swymi mowami, a pytacie się jeszcze: Czym się uprzykrzyliśmy? Tym, że mówicie: Każdy człowiek źle czyniący jest [jednak] miły oczom Pana, i w takich ludziach ma On upodobanie. Albo [mówicie]: Gdzież jest Bóg, sprawiedliwy sędzia?
6.BRYTYJKANaprzykrzacie się Panu swoimi słowami i mówicie: Czym się naprzykrzamy? Tym, że mówicie: Każdy, kto źle czyni, jest dobry w oczach Pana i w takich ma Pan upodobanie. Albo: Gdzie jest Bóg sądu?
7.POZNAŃSKANaprzykrzacie się Jahwe swymi mowami. Pytacie: "W jaki sposób naprzykrzamy się Mu?" Oto powiadacie: "Każdy, kto źle postępuje, miły jest w oczach Jahwe; w takich ma On upodobanie" lub też: "Gdzież jest sprawiedliwy Bóg?"
8.WARSZ.PRASKAZadręczacie Boga waszymi mowami i jeszcze pytacie: Czym Go zadręczamy? Otóż tym, że powtarzacie, iż miły w oczach Pana ten, który się zła dopuszcza, i że Pan w takich również ma upodobanie. Albo gdy pytacie, gdzie jest ten Bóg, który ma przyjść, by sądu dokonać.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Waszymi mowami znużyliście WIEKUISTEGO oraz zapewne się pytacie: Czym Go znużyliśmy? Tym, że powiadacie: Każdy, kto czyni źle jest dobrym w oczach WIEKUISTEGO i w takim znajduje On upodobanie; albo: Gdzie jest prawdziwy Bóg sądu?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNaprzykrzacie się PANU swoimi słowami i pytacie: A czym się naprzykrzamy? Mówieniem: Każdy, kto czyni zło, jest dobry w oczach PANA - tacy właśnie Mu się podobają! Albo: Gdzie jest ten Bóg sądu?