« Mal 2:2 Księga Malachiasza 2:3 Mal 2:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Oto Ja rzucę wam łopatkę i zaprószę na twarzy wasze łajnem uroczystych świąt waszych, i nie puści się was.
2.GDAŃSKA.1881Oto, Ja wam popsuję siewy wasze, a wrzucę łajno na twarzy wasze, łajno, mówię, ofiar waszych, tak, że was przytargnie do siebie.
3.GDAŃSKA.2017Oto wam zepsuję wasze siewy i rzucę wam gnojem w twarz, gnojem waszych ofiar. I zabiorą was razem z nim.
4.CYLKOWOto wyniszczę wam siewy, a rzucę mierzwę w oblicze wasze, mierzwę świątecznych ofiar waszych, i wyprowadzą was do niej.
5.TYSIĄCL.WYD5Oto Ja pogrożę waszemu potomstwu i rzucę wam nieczystość w twarz, nieczystość waszych ofiar świątecznych, i położę was na niej.
6.BRYTYJKAOto Ja odetnę wasze ramię i rzucę gnój na waszą twarz, gnój waszych świąt, i oddalę was od siebie.
7.POZNAŃSKAOto pozbawię was ramienia i rzucę wam w twarz nieczystości, nieczystości waszych ofiar świątecznych, i oddalę was od siebie.
8.WARSZ.PRASKAOto będę wam odcinał ramiona, i twarze będę wam obrzucał mierzwą, mierzwą od waszych uroczystych ofiar, i każę was na niej rozciągać.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto wyniszczę wam siewy, a odchody rzucę na wasze oblicze odchody waszych świątecznych ofiar, więc was poniosą do nich.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOto Ja odbiorę wam potomstwo i ubrudzę treścią jelit waszą twarz, treścią jelit ofiar waszych świąt - i wyniosą was razem z nimi.