« Mal 2:4 Księga Malachiasza 2:5 Mal 2:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przymierze moje było z nim żywota i pokoju, i dałem mu bojaźń, i bał się mnie i lękał się od oblicza imienia mego.
2.GDAŃSKA.1881Przymierze moje było z nim żywota i pokoju, a dałem mu je dla bojaźni; bo się mnie bał, i dla imienia mojego skruszony był.
3.GDAŃSKA.2017Moje przymierze z nim było przymierzem życia i pokoju; dałem mu je z powodu bojaźni, którą mnie się bał, i ponieważ przed moim imieniem był zatrwożony.
4.CYLKOWTak, przymierze Moje życia i pokoju było z nim - dałem mu je dla bojaźni, a też obawiał się Mnie, a przed imieniem Mojem ugiął się.
5.TYSIĄCL.WYD5Przymierze moje z nim było [przymierzem] życia i pokoju. Nałożyłem na niego obowiązek czci, i okazywał Mi cześć, i korzył się przed moim imieniem.
6.BRYTYJKATakie zaś było moje przymierze z nim, że dałem mu życie i pokój oraz bojaźń, tak że się mnie bał i lękał się mojego imienia.
7.POZNAŃSKAPrzymierze, jakie z nim zawarłem, było przymierzem życia i pokoju - i użyczyłem mu jednego i drugiego; [było przymierzem] bojaźni - i żył też w bojaźni przede mną, i oddawał cześć Imieniu mojemu.
8.WARSZ.PRASKAMoje przymierze to dla niego i życie, i pokój, jedno mu dałem i drugie, a do tego bojaźń: Powinien żyć moją bojaźnią i drżeć przed moim Imieniem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak, z nim było Moje przymierze życia i pokoju. Dałem mu je dla bojaźni, aby Mnie się obawiał i się ugiął przed Moim Imieniem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITMoim przymierzem z nim było życie i pokój - że zapewnię mu je, lęk - że będzie się Mnie bał i odczuwał drżenie na dźwięk mego imienia;