« Mal 2:5 Księga Malachiasza 2:6 Mal 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Zakon prawdy był w uściech jego, a nieprawość nie nalazła się w wargach jego, w pokoju a w prawości chodził zemną, a mnogie odwiódł od nieprawości.
2.GDAŃSKA.1881Zakon prawdy był w ustach jego, a nieprawość nie była znaleziona w wargach jego; chodził zemną w pokoju i w prawości, i wielu odwrócił od nieprawości.
3.GDAŃSKA.2017Prawo prawdy było na jego ustach i nie znaleziono na jego wargach nieprawości. Chodził ze mną w pokoju i prawości i wielu odwrócił od nieprawości.
4.CYLKOWNauka prawdy była w ustach jego, a krzywda nie była znaleziona na wargach jego; w pokoju i prostocie postępował zemną a wielu odwrócił od winy.
5.TYSIĄCL.WYD5Na jego ustach była prawdziwa nauka, a niegodziwości nie znaleziono na jego wargach. W pokoju i prawości ze Mną postępował i wielu odciągnął od grzechu.
6.BRYTYJKANa jego ustach była prawdziwa nauka, a na jego wargach nie znalazła się przewrotność. W pokoju i prawości postępował ze mną i wielu powstrzymał od winy.
7.POZNAŃSKANa jego ustach była rzetelna nauka, a fałsz nie znalazł się na jego wargach. Obcował ze mną w nieskazitelnej prawości i powstrzymywał wielu od grzechu.
8.WARSZ.PRASKAZ ust jego wychodziły pouczenia prawe, nic przewrotnego nie znalazło się na jego wargach. Spokojnie i w prostocie przeszedł ze Mną przez życie, i za jego sprawą wielu grzech porzuciło.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W jego ustach była nauka prawdy; i nie znaleziono niesprawiedliwości na jego wargach. Chodził ze Mną w prawości i pokoju oraz wielu odwrócił od winy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITże Prawo prawdy będzie w jego ustach, a na jego wargach nie znajdą przewrotności; że w pokoju i prawości będzie chodził ze Mną i wielu powstrzyma przed bezprawiem.