« Mal 3:1 Księga Malachiasza 3:2 Mal 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A zarazem przyjdzie do kościoła swego Panujący, którego wy szukacie, i Aniół przymierza, którego wy chcecie. Oto idzie, mówi Pan zastępów.
2.GDAŃSKA.1881Lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia jego? I kto się ostoi, gdy on się okaże? Bo on jest jako ogień roztapiający, i jako mydło blecharzów.
3.GDAŃSKA.2017Lecz któż będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostanie, gdy on się ukaże? Jest bowiem jak ogień złotnika i jak mydło foluszników.
4.CYLKOWAle któż wytrzyma dzień jego nadejścia, a któż zdoła się ostać, gdy się ukaże? Bo będzie on jako ogień wypławiacza i jako ług piorących.
5.TYSIĄCL.WYD5Ale kto przetrwa dzień Jego nadejścia i kto się ostoi, gdy [On] się ukaże? Albowiem On jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy.
6.BRYTYJKALecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak ług foluszników.
7.POZNAŃSKALecz któż zdoła przetrwać dzień Jego nadejścia i któż się ostoi, gdy On się zjawi? Bo podobny jest do ognia złotnika i do ługu foluszników.
8.WARSZ.PRASKALecz kto zdoła przetrwać dzień, w którym On nadejdzie? Kto będzie mógł się ostać, kiedy On się zjawi? Jest On bowiem jak ogień, co topi metale, lub jak roztwór ługu, którym pierze farbiarz.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale kto wytrzyma dzień jego nadejścia; kto się zdoła utrzymać, kiedy się ukaże? Gdyż on będzie jak ogień wypławiacza oraz jak ług piorących!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz kto zniesie dzień jego przyjścia i kto ostoi się, kiedy się ukaże? Będzie on bowiem jak ogień złotnika i jak ług pilśniarzy.