« Mal 3:6 Księga Malachiasza 3:7 Mal 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo ode dni ojców waszych odstąpiliście od praw moich a nie strzegliście. Wróćcie się do mnie, a wrócę się do was, mówi Pan zastępów. I rzekliście: W czemże się wrócimy?
2.GDAŃSKA.1881Zaraz ode dni ojców waszych odstąpiliście od ustaw moich, a nie strzegliście ich; nawróćcież się do mnie, a nawrócę się do was, mówi Pan zastępów. Ale mówicie: W czemże się nawrócimy?
3.GDAŃSKA.2017Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich ustaw i nie przestrzegaliście ich. Zawróćcie do mnie, a ja zawrócę do was, mówi PAN zastępów. Ale wy mówicie: Pod jakim względem mamy zawrócić?
4.CYLKOWChoć od dni ojców waszych odstępowaliście od ustaw Moich, a nie strzegliście ich, ale nawróćcie się tylko do Mnie, a powrócę i Ja do was, rzecze Wiekuisty zastępów. A pytacie się: Pod jakim względem mamy wrócić?
5.TYSIĄCL.WYD5[choć] od dni waszych przodków odstępowaliście od mych praw i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do Mnie, a Ja zwrócę się znowu ku wam, mówi Pan Zastępów. Wy jednak pytacie: Pod jakim względem mamy się nawrócić?
6.BRYTYJKAOd dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, wtedy i Ja zwrócę się ku wam – mówi Pan Zastępów. Lecz wy pytacie: W czym mamy się nawrócić?
7.POZNAŃSKAOd czasów ojców waszych oddalacie się od przykazań moich i nie przestrzegacie ich. Nawróćcie się do mnie, a wtedy i Ja powrócę do was - mówi Jahwe Zastępów. Lecz wy powiadacie: "Pod jakim względem mamy się nawrócić?"
8.WARSZ.PRASKAOd czasu ojców waszych odwracaliście się od moich przykazań i nie próbowaliście nawet ich zachowywać. Nawróćcie się do Mnie, to Ja też ku wam, się zwrócę – mówi Pan Zastępów! Ale wy pytacie, jak to nawrócenie wyglądać powinno?
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Choć od dni waszych ojców odstępowaliście od Moich ustaw oraz ich nie strzegliście – ale nawrócicie się tylko do Mnie, a Ja do was powrócę – mówi WIEKUISTY Zastępów. Pytacie się: Pod jakim względem mamy się nawrócić?
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOd dni waszych ojców odstępowaliście od moich ustaw i nie przestrzegaliście ich. Zawróćcie do Mnie, a zawrócę do was - mówi PAN Zastępów. Lecz wy pytacie: W czym mamy zawracać?