« Mal 3:18 Księga Malachiasza 4:1 Mal 4:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo oto dzień przyjdzie pałający jako piec, a będą wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niezbożność słomą, i zapali je dzień, który przyjdzie, mówi Pan zastępów, który nie zostawi im korzenia i gałązki.
2.GDAŃSKA.1881Bo oto, przychodzi dzień pałający jako piec, w który wszyscy pyszni, i wszyscy czyniący niezbożność będą jako ciernisko, a popali je ten dzień przyszły, mówi Pan zastępów, tak, że im nie zostawi ani korzenia ani gałązki.
3.GDAŃSKA.2017Oto bowiem nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niegodziwie będą jak ściernisko. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi PAN zastępów, tak że nie pozostawi im ani korzenia, ani gałązki.
4.CYLKOW(3:19) Bo oto ten dzień nadejdzie gorejący niby ognisko, a będą wszyscy zuchwali i wszyscy złoczyńcy jako ścierń, i spali ich ten dzień przyszły, rzecze Wiekuisty zastępów, tak że nie zostawi po nich ani korzenia, ani gałązki.
5.TYSIĄCL.WYD5Bo oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą, więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak że nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki.
6.BRYTYJKA(3:19) Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień, – mówi Pan Zastępów – tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki.
7.POZNAŃSKA(3:19) Oto bowiem nadchodzi dzień gorący jak piec! Wówczas wszyscy zuchwalcy i złoczyńcy będą podobni do źdźbła słomy, a dzień, który nadchodzi, spali ich - mówi Jahwe Zastępów - tak że nie zostawi po nich ani korzeni, ani gałązki.
8.WARSZ.PRASKAI oto nadchodzi już dzień, który jest jak piec rozpalony i pełen ognia. Wyniośli i bezbożni w plewy się przemienią i wszystkich ich spali dzień, który nadchodzi – tak mówi Pan Zastępów. Nie pozostanie po nich ni korzeń, ni żadna gałązka.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(3:19) Ten dzień nadejdzie, gorejący niczym ognisko, a wszyscy zuchwali oraz wszyscy złoczyńcy będą jako ścierń. Ten przyszły dzień ich spali – mówi WIEKUISTY Zastępów, i nie zostawi po nich ani korzenia, ani gałązki.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(3:19) Bo oto nadchodzi dzień, który spala jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy niegodziwi będą niczym słoma. Pochłonie ich ten nadchodzący dzień - mówi PAN Zastępów - tak że nie zostanie im korzeń ani gałązka.