« Mal 4:2 Księga Malachiasza 4:3 Mal 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I podepcecie niezbożne, gdy będą popiołem pod stopą nóg waszych, w dzień, który Ja czynię, mówi Pan zastępów.
2.GDAŃSKA.1881A podepczecie niezbożne, tak, że będą jako proch pod nogami waszemi w dzień, który Ja uczynię, mówi Pan zastępów.
3.GDAŃSKA.2017I podepczecie bezbożnych, gdyż będą prochem pod waszymi nogami w dniu, kiedy to uczynię, mówi PAN zastępów.
4.CYLKOW(3:21) I podepczecie niegodziwych, że prochem będą pod stopami nóg waszych w on dzień, który Ja sprowadzę rzecze Wiekuisty zastępów.
5.TYSIĄCL.WYD5I podepczecie niegodziwców, gdyż oni obrócą się w popiół pod stopami nóg waszych w dniu, w którym Ja będę działał - mówi Pan Zastępów.
6.BRYTYJKA(3:21) I podepczecie bezbożnych tak, że będą prochem pod waszymi stopami w dniu, który Ja przygotowuję – mówi Pan Zastępów.
7.POZNAŃSKA(3:21) i podepczecie bezbożników, że staną się prochem pod waszymi stopami, w dniu, w którym Ja wystąpię - mówi Jahwe Zastępów.
8.WARSZ.PRASKAW dniu mojego przyjścia będziecie deptać bezbożnych własnymi stopami i będą dla was niczym proch ziemi tak mówi Pan Zastępów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(3:21) W ów dzień, który Ja sprowadzę, podepczecie niegodziwych tak, że będą prochem pod stopami waszych nóg – mówi WIEKUISTY Zastępów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LIT(3:21) I podepczecie bezbożnych! Będą oni jak proch pod waszymi stopami w tym dniu, który Ja przygotowuję - mówi PAN Zastępów.