« 4Moj 1:46 4 Księga Mojżeszowa 1:47 4Moj 1:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle słudzy kościołowi w pokoleniu czeladnem są nie zliczeni s nimi.
2.WUJEK.1923Lecz Lewitów w pokoleniu familii swoich nie liczono z nimi.
3.GDAŃSKA.1881Ale Lewitowie według pokolenia ojców swych nie byli policzeni między nimi.
4.GDAŃSKA.2017Lecz Lewici nie zostali policzeni z nimi według pokolenia swych ojców.
5.CYLKOWLewici zaś podług szczepu rodowego nie stawili się do przeglądu między nimi.
6.KRUSZYŃSKILewici, według ich pokoleń patrjarchalnych, nie byli z nimi spisani.
7.MIESESWszakże Lewici, z pokolenia rodzin ojców swoich, nie podlegali przeglądowi między nimi.
8.TYSIĄCL.WYD5Lewici nie podlegali spisowi według swych rodów.
9.BRYTYJKALecz Lewici, według pochodzenia swego rodu, nie zostali wraz z nimi spisani.
10.POZNAŃSKANie policzono jednak razem z nimi Lewitów według pokolenia ich ojców,
11.WARSZ.PRASKALewici, z całym ich pokoleniem, nie zostali spisani razem z wszystkimi.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Lewici według rodowego szczepu nie stawili się między nimi do przeglądu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITLewici jednak, według swoich rodowodów, nie zostali ujęci wraz z nimi w spisie.