« 4Moj 1:48 4 Księga Mojżeszowa 1:49 4Moj 1:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Pokolenia Lewi nie liczy ani kła sumy jich z synmi israelskimi,
2.WUJEK.1923Pokolenia Lewi nie licz, i nie położysz summy ich z synmi Izraelowymi:
3.GDAŃSKA.1881Tylko pokolenia Lewi nie będziesz liczył, a sumy ich nie policzysz między syny Izraelskie;
4.GDAŃSKA.2017Tylko pokolenia Lewiego nie spisuj i nie licz go razem z synami Izraela;
5.CYLKOW"Tylko pokolenia Lewi nie obejmiesz spisem, a pocztu ich nie zbierzesz wraz z synami Israela;
6.KRUSZYŃSKI"Tylko pokolenia Lewiego nie spiszesz i liczby ich nie złączysz z synami Izraelowymi.
7.MIESES„Wszakże nie odbywaj przeglądu pokolenia Lewi, ani ich ilości nie zbierz z pośród Synów Izraela.
8.TYSIĄCL.WYD5Nie będziesz spisywał pokolenia Lewiego według liczby głów i nie policzysz ich razem z resztą Izraelitów.
9.BRYTYJKAZaiste, nie obejmuj spisem plemienia Lewiego i nie wliczaj ich do innych Izraelitów,
10.POZNAŃSKANie obejmuj spisem pokolenia Lewiego i nie włączaj ich wykazu do wykazu synów Izraela.
11.WARSZ.PRASKANie będziesz dokonywał spisu pokolenia Lewiego i nie będziesz liczył synów Izraela z tego rodu.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie obejmiesz spisem tylko pokolenia Lewiego oraz nie zbierzesz ich zastępu razem z synami Israela.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPlemienia Lewiego nie spisuj! Ich naczelników nie dodawaj do synów Izraela.