« 4Moj 18:10 4 Księga Mojżeszowa 18:11 4Moj 18:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA pirwe urody, jeż to są zaślubili i obiatowali synowie israelszczy, oddałem tobie i synom twym, i dziewkam twym prawem wiecznym, ktoż jest czyst w domu twem, będzie je jeść.
2.WUJEK.1923A pierwociny, któreby ślubowali i ofiarowali synowie Izraelowi, dałem tobie i synom twoim i córkom twym, prawem wiecznem: kto czysty jest w domu twoim, będzie ich pożywał.
3.GDAŃSKA.1881To też twoje będzie, ofiara podnoszenia darów ich ze wszystkiemi ofiarami tam i sam obracania synów Izraelskich; tobiem je dał, i synom twoim, i córkom twoim z tobą, prawem wiecznem; każdy czysty w domu twoim będzie je jadł.
4.GDAŃSKA.2017To też będzie dla ciebie: ofiara wzniesienia ich darów ze wszystkimi ofiarami kołysania synów Izraela. Daję je tobie, twoim synom i twoim córkom z tobą prawem wieczystym. Każdy czysty w twoim domu będzie je spożywać.
5.CYLKOWA oto co twojém: danina z darów ich, ze wszystkich ofiar przedstawionych przez synów Israela, - tobie je oddaję, i synom twoim, i córkom twoim z tobą, ustawą wieczną; każdy czysty w domu twoim jeść je może.
6.KRUSZYŃSKII te do ciebie należą: ich dary podnoszone, wszelka ofiara podnoszona synów Izraela; tobie są dane, synom twoim i córkom twoim prawem wiecznem; każdy czysty w twoim domu będzie je spożywał.
7.MIESESA to [zaś, co] ci również się należy z danin darów ich i z obrotów wszystkich Synów Izraela, tobie je oddaję, oraz synom twoim i córkom twoim z tobą, – przepis to wieczysty, – każdy czysty w domu twoim może to spożywać.
8.TYSIĄCL.WYD5Tobie przypadną dary ofiarne wszystkich składanych gestem kołysania ofiar Izraelitów. Daję je tobie, synom twoim i córkom jako należność wiekuistą; ktokolwiek z twojej rodziny jest czysty, może je spożywać.
9.BRYTYJKAA także to należeć będzie do ciebie: Dar ofiarny ze wszystkich ich ofiar przynoszonych przez synów izraelskich. Tobie je daję i twoim synom, i twoim córkom według wieczystego prawa. Każdy czysty w twoim domu może ją jeść.
10.POZNAŃSKADo ciebie będzie [też] należał dar ich ofiar, wzniesionych obrzędowo [ku Jahwe] przez synów Izraela. Daję je tobie i twoim synom i córkom, żyjącym przy tobie, jako wieczyste prawo. Może je spożywać każdy człowiek czysty w twoim domu.
11.WARSZ.PRASKAPonadto będą do ciebie należeć wszystkie dary składane przez synów Izraela jako ofiary kołysania. Na mocy prawa ustanowionego na wieki przekazuję je tobie, twoim synom i twoim córkom. Każdy z twojego domu może je spożywać, byle by był czysty.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto co twoje: Daniny z ich darów, ze wszystkich ofiar przedstawionych przez synów Israela długotrwałą ustawą oddaję je tobie, twoim synom i twoim córkom, które są z tobą; każdy czysty w twym domu może je jeść.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPoza tym należeć do ciebie będą szczególne dary synów Izraela składane przy ofiarach kołysanych. Przekazuję je tobie oraz twoim synom i córkom na mocy wieczystej ustawy. Będzie mógł je spożywać każdy pozostający w czystości mieszkaniec twego domu.