« 4Moj 18:14 4 Księga Mojżeszowa 18:15 4Moj 18:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPCożkoli się napirwej przedrze z żywota wszelkiego dobytka, jeż to się ofieruje Panu, lecz z ludzi, lecz z dobytka byłoliby, k twemu prawu będzie, ale tak, że za człowiecze pirworodzone wypłatę weźmiesz, a wszelkie dobytczę, jeż to nieczyste jest, wypłacić każesz,
2.WUJEK.1923Cokolwiek pierwszego wychodzi z żywota wszego ciała, które ofiarują Panu, bądź z ludzi, bądź z bydła będzie, do twego prawa należeć będzie: wszakże tak, abyś za pierworodne człowiecze okup brał, a wszelkie zwierzę nieczyste odkupić kazał.
3.GDAŃSKA.1881Cokolwiek otwiera żywot wszelkiego ciała, a bywa ofiarowane Panu, tak z ludzi jako z bydła, twoje będzie; ale pierworodne z ludzi okupisz, także pierworodne nieczystego bydła okupisz.
4.GDAŃSKA.2017Wszystko, co otwiera łono wszelkiego ciała, które przynoszą PANU, zarówno z ludzi, jak i z bydła, będzie twoje; lecz pierworodnego z ludzi wykupisz, także pierworodne z nieczystych zwierząt wykupisz.
5.CYLKOWWszystko co rozwiera łono u każdego ciała, a bywa ofiarowane Wiekuistemu, tak z ludzi jak i z bydła, twojém będzie; wszakże weźmiesz okup za pierworodnego z ludzi, również za pierworodne z bydła nieczystego weźmiesz okup;
6.KRUSZYŃSKIKażdy pierworodny we wszelkiem ciele, tak wśród ludzi, jak zwierząt, ofiarowany Panu, do ciebie będzie należał. Odkupisz tylko każdego pierworodnego wśród ludzi i każde pierworodne wśród zwierząt nieczystych.
7.MIESESWszystko, co rozwiera łono, z wszystkiego ciała, które będą przynosili [w ofierze – jaqribū] Wiekuistemu z ludzi i ze zwierząt, [właściwie] będzie przynależeć tobie. Wszakże musisz przyjąć okup za pierworodnego człowieka, a też i za pierworodne z bydła nieczystego przyjmował będziesz okup.
8.TYSIĄCL.WYD5Wszystkie pierwociny łona matki, które oddają Panu ze wszystkiego ciała, począwszy od ludzi aż do bydła, będą twoje; ludzi pierworodnych każesz wykupić, jak również wszystko pierworodne zwierząt nieczystych.
9.BRYTYJKAWszystko, co otwiera łono istot obdarzonych ciałem, które oni przynoszą Panu, czy to człowiek, czy zwierzę, będzie należeć do ciebie. Ale pierworodnego z ludzi, każesz wykupić, a także pierworodne ze zwierząt nieczystych każesz wykupić.
10.POZNAŃSKATwoim będzie każde pierworodne z żywych stworzeń, które się składa w ofierze Jahwe, zarówno [pierworodny] człowiek, jak i zwierzę. Za pierworodnego człowieka jednak przyjmiesz okup; wykupisz też pierworodne zwierzę nieczyste.
11.WARSZ.PRASKANadto dla ciebie przeznacza się także wszystko, co pierworodne i jako takie jest ofiarowane dla Jahwe zarówno spośród ludzi, jak i spośród zwierząt, jednakże pod warunkiem, że dokonasz wykupu pierworodnych spośród ludzi i złożysz okup za pierworodne spośród zwierząt nieczystych.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Twoim będzie wszystko, co rozwiera łono u każdej cielesnej natury, a bywa ofiarowane WIEKUISTEMU; tak z ludzi, jak i z bydła. Jednak weźmiesz okup za pierworodnego z ludzi; również weźmiesz okup za pierworodne z nieczystego bydła.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTwoim będzie składany Mi w ofierze pierwszy potomek wszelkiego łona, czy to człowiek, czy zwierzę. Pierworodny z ludzi musi być wykupiony, wykupisz też pierworodne ze zwierząt nieczystych.