« 4Moj 18:18 4 Księga Mojżeszowa 18:19 4Moj 18:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI wszytki pirwe urody w świątyniej, jeż to ofierują synowie israelszczy Bogu, tobieciem podał i synom twym ❬...❭ prawem wiecznym. Poćwirdzenie jest zbawienie wieczne przed Panem tobie a synom twym”.
2.WUJEK.1923Wszystkie pierwociny swiątnice, które ofiarują synowie Izraelowi Panu, dałem tobie i synom i córkom twoim prawem wiecznem. Umowa około soli, jest wieczna przed Panem, tobie i synom twoim.
3.GDAŃSKA.1881Wszystkie ofiary podnoszenia z rzeczy poświęconych, które przynosić będą synowie Izraelscy Panu, dałem tobie, i synom twym, i córkom twoim z tobą, prawem wiecznem; ustawa to nienaruszona, i wieczna przed Panem, tobie i nasieniu twemu z tobą.
4.GDAŃSKA.2017Wszystkie ofiary wzniesienia z poświęconych rzeczy, które będą przynosić PANU synowie Izraela, daję tobie, twoim synom i twoim córkom z tobą prawem wieczystym. Jest to wieczyste przymierze soli przed PANEM, dla ciebie i twojego potomstwa wraz z tobą.
5.CYLKOWWszystkie daniny święte, które składać będą synowie Israela Wiekuistemu, oddaję tobie i synom twoim, i córkom twoim z tobą, ustawą wieczną: "przymierze soli" to wieczne - przed obliczem Wiekuistego dla ciebie i potomstwa twego z tobą!"
6.KRUSZYŃSKIWszystko, co jest podnoszone wśród rzeczy świętych, co podnoszą synowie Izraelowi przed Panem, tobie oddaję, synom twoim i córkom twoim prawem wiecznem; jest to przymierze soli, wieczne przed Panem, dla ciebie i dla twoich potomków z tobą".
7.MIESESWszystkie daniny z świętości, które Synowie Izraela będą wydzielali dla Wiekuistego, daję w darze tobie, oraz synom twoim i córkom twoim przy tobie, przepis to wieczysty – przymierzem [niezniszczalnem, jak sól] wieczystem przed Wiekuistym – dla ciebie i dla potomstwa twego z tobą”.
8.TYSIĄCL.WYD5Wszystko, co odłożone jest z darów świętych, jakie Izraelici przynoszą Panu, daję na zawsze tobie, synom twoim i córkom. To jest należność wiekuista, przymierze soli wobec Pana dla ciebie i potomstwa twego wraz z tobą.
9.BRYTYJKAWszystkie dary ofiarne z obrzędu podnoszenia z rzeczy poświęconych, które synowie izraelscy składać będą Panu, oddałem tobie i twoim synom, i twoim córkom, według wieczystego prawa. Jest to wieczyste przymierze soli przed Panem dla ciebie i twojego potomstwa.
10.POZNAŃSKAWszystkie święte daniny, które synowie Izraela będą składali dla Jahwe, oddaję wieczystym prawem tobie i twoim synom i córkom żyjącym przy tobie. Jest to wieczyste Przymierze soli wobec Jahwe dla ciebie i twego potomstwa z tobą.
11.WARSZ.PRASKAWszystko, co będzie złożone z rzeczy poświęconych, co synowie Izraela ofiarują dla Jahwe, wszystko to oddaję tobie, twoim synom i córkom. Jest to przymierze soli mające trwać na wieki, ustanowione wobec Jahwe dla ciebie i dla twoich potomków.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszystkie święte daniny, które synowie Israela będą składać WIEKUISTEMU, długotrwałą ustawą oddaję tobie, twoim synom i twoim córkom, które są z tobą; to długotrwałe „przymierze soli” przed obliczem WIEKUISTEGO, dla ciebie oraz twojego potomstwa z tobą.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITWszystkie szczególne dary wnoszone przy rzeczach poświęconych, które synowie Izraela składać będą PANU, daję tobie, twoim synom i córkom na mocy wieczystej ustawy. Jest to wieczyste przymierze soli ustanowione przed PANEM dla ciebie i dla twojego potomstwa.