« 4Moj 18:19 4 Księga Mojżeszowa 18:20 4Moj 18:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł Pan ku Aaronowi: „W ziemi jich niczym nie będziecie włodać ani będziecie mieć działu miedzy jim❬i❭, ❬j❭a dział i dziecstw❬o❭ twe pośrzod synow israelskich.
2.WUJEK.1923I rzekł Pan do Aarona: W ziemi ich nic nie posiędziecie, ani części między nimi mieć będziecie: jam część i dziedzictwo twoje w pośrodku synów Izraelowych.
3.GDAŃSKA.1881Potem mówił Pan do Aarona: W ziemi ich dziedzictwa mieć nie będziesz, i działu nie będziesz miał między nimi; Jam dział twój, i dziedzictwo twoje w pośród synów Izraelskich.
4.GDAŃSKA.2017Potem PAN powiedział do Aarona: Nie będziesz miał dziedzictwa w ich ziemi i nie będziesz miał żadnego działu wśród nich. Ja jestem twoim działem i twoim dziedzictwem pośród synów Izraela.
5.CYLKOWI rzekł Wiekuisty do Ahrona: "W ziemi ich dziedzictwa mieć nie będziesz, i udziału nie będziesz miał między nimi: Jam udział twój i dziedzictwo twoje w pośród synów Israela.
6.KRUSZYŃSKIRzekł Bóg do Aarona: "W ziemi ich nie będziesz dziedziczył, ani działu nie będzie dla ciebie pomiędzy nimi; ja będę działem twoim i dziedzictwem twojem wpośród synów Izraelowych.
7.MIESESNato rzekł Wiekuisty do Arona: „W Kraju ich nie będziesz miał dziedzictwa, ani też nie będzie udział przynależeć tobie wśród nich: – Ja udziałem jestem twoim i dziedzictwem twojem pośród Synów Izraela.
8.TYSIĄCL.WYD5Rzekł Pan do Aarona: Nie będziesz miał dziedzictwa w ich kraju; nie otrzymasz również pośród nich żadnego przydziału ziemi; Ja jestem działem twoim i dziedzictwem twoim pośród Izraelitów.
9.BRYTYJKAI rzekł Pan do Aarona: W ich ziemi nie będziesz miał dziedzictwa, nie będzie też dla ciebie wśród nich działu. Ja jestem twoim działem i twoim dziedzictwem wśród synów izraelskich.
10.POZNAŃSKAI mówił Jahwe do Aarona: - Nie będziesz posiadał dziedzictwa w ich kraju, nie będziesz miał swego działu między nimi. Ja sam jestem twoim działem i dziedzictwem pośród synów Izraela.
11.WARSZ.PRASKAI powiedział Jahwe do Aarona: Nie będziesz miał żadnego dziedzictwa w ich kraju i nie będzie wśród nich żadnej cząstki dla ciebie. To Ja jestem twoją cząstką i twoim dziedzictwem pośród synów Izraela.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto WIEKUISTY powiedział do Ahrona: Nie będziesz miał dziedzictwa w ich ziemi oraz nie będziesz miał udziału między nimi; Ja jestem twoim udziałem oraz twoim dziedzictwem wśród synów Israela.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN powiedział też do Aarona: W ich ziemi nie będziesz dziedziczył i nie będziesz miał wśród nich działu. Ja jestem twoim działem i twoim dziedzictwem wśród synów Izraela.