« 4Moj 18:21 4 Księga Mojżeszowa 18:22 4Moj 18:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPaby nie przystępowali więcej synowie israelszczy k stanu zaślubionem❬u❭ a by nie czynili grzecha śmiertelnego,
2.WUJEK.1923Aby więcéj nie przystępowali synowie Izraelowi do przybytku, ani się dopuszczali grzechu śmiertelnego;
3.GDAŃSKA.1881A niechaj nie przystępują więcej synowie Izraelscy do namiotu zgromadzenia, aby nie ponieśli grzechu i nie pomarli;
4.GDAŃSKA.2017A niech synowie Izraela nie zbliżają się już do Namiotu Zgromadzenia, aby nie obciążyli się grzechem i nie umarli;
5.CYLKOWAby nie przystępowali więcej synowie Israela do przybytku zboru, a nie ponosili grzechu śmiertelnego.
6.KRUSZYŃSKISynowie Izraela nie zbliżą się już więcej do namiotu zgromadzenia, aby nie ponieśli grzechu i nie umarli.
7.MIESESOdtąd niech [wogóle] nie przystępują więcej Synowie Izraela do Namiotu Obecności, ażeby nie ponosili grzechu śmiertelnego.
8.TYSIĄCL.WYD5Izraelici nie będą się mogli zbliżać do Namiotu Spotkania, by nie byli winni grzechu zasługującego na śmierć.
9.BRYTYJKASynowie izraelscy już nie będą przystępować do Namiotu Zgromadzenia, aby nie ściągnąć na siebie grzechu i nie umrzeć.
10.POZNAŃSKA[Inni] synowie Izraela nie będą się już zbliżać do Namiotu Zjednoczenia, aby nie zaciągnąć grzechu, [za który grozi] śmierć.
11.WARSZ.PRASKAPozostali synowie Izraela nie będą mogli się zbliżać do Namiotu Spotkania. W przeciwnym razie dopuszczą się przestępstwa i będą musieli ponieść karę śmierci.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.By synowie Israela więcej nie podchodzili do Przybytku Zboru oraz nie ponosili śmiertelnego grzechu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITSynowie Izraela nie będą już przystępować do namiotu spotkania, aby nie popełnić grzechu i nie narazić się na śmierć.