« 4Moj 18:23 4 Księga Mojżeszowa 18:24 4Moj 18:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPkromie dziesiątkow, jeż tociem ku użytkom i ku potrzebam jich odłączył”.
2.WUJEK.1923Przestawając na ofierze dziesięcin, którem na używanie ich i na potrzeby oddzielił.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem dziesięciny synów Izraelskich które przynosić będą na ofiarę podnoszenia Panu, dałem Lewitom za dziedzictwo; przetoż rzekłem do nich: W pośród synów Izraelskich nie będą mieli dziedzictwa.
4.GDAŃSKA.2017Dałem bowiem Lewitom w dziedzictwo dziesięciny synów Izraela, które przynoszą PANU jako ofiarę wzniesienia. Dlatego powiedziałem o nich: Nie będą mieli dziedzictwa pośród synów Izraela.
5.CYLKOWPonieważ dziesięcinę synów Israela, którą składają jako daninę Wiekuistemu, oddałem Lewitom w dziedzictwo; przeto téż powiedziałem o nich: między synami Israela nie posiadać im dziedzictwa."
6.KRUSZYŃSKIPonieważ dam Lewitom z dziesięcin, jakie Izraelici będą podnosili przed Panem; dlatego też powiedziałem: Nie będą mieli wpośród synów Izraelowych żadnego dziedzictwa".
7.MIESESalbowiem dziesięcinę Synów Izraela, którą oni wydzielają dla Wiekuistego, jako daninę, oddałem w darze Lewitom, jako [ich] dziedzictwo. Zaczem rzekłem o nich: „Wśród Synów Izraela nie będą oni dziedzictwa posiadali”.
8.TYSIĄCL.WYD5lecz dałem im jako dziedzictwo dziesięciny, które Izraelici przynoszą Panu w ofierze. Dlatego też o nich powiedziałem, że nie otrzymują dziedzictwa pośród Izraelitów.
9.BRYTYJKAPonieważ dziesięcinę synów izraelskich, którą ci składają w darze ofiarnym Panu, dałem jako dziedzictwo Lewitom, dlatego powiedziałem o nich: Nie będą mieć dziedzictwa wśród synów izraelskich.
10.POZNAŃSKAPonieważ dziesięciny, które synowie Izraela składają jako dar dla Jahwe, oddałem w dziedzictwo synom Lewiego, dlatego zapowiedziałem im, że nie będą posiadali dziedzictwa pośród synów Izraela.
11.WARSZ.PRASKANatomiast przeznaczam dla lewitów jako ich dziedzictwo wszelką dziesięcinę składaną przez synów Izraela dla Jahwe. Dlatego powiedziałem im: Nie będą mieć dziedzictwa wśród synów Izraela.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ oddałem Lewitom w dziedzictwo dziesięcinę synów Israela, którą składają jako daninę WIEKUISTEMU. Dlatego też o nich powiedziałem: Między synami Israela, oni nie będą posiadać dziedzictwa.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITgdyż w ramach ich dziedzictwa przekazuję im dziesięcinę synów Izraela, którą w szczególnym darze składają PANU. Właśnie dlatego powiedziałem, że Lewici nie będą posiadali dziedzictwa wśród synów Izraela.