« 4Moj 18:27 4 Księga Mojżeszowa 18:28 4Moj 18:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPi ze wszego, jegoż bierzecie, pirwe urody ofierujcie Bogu a dajcie Aaronowi kapłanowi.
2.WUJEK.1923I wszystkich rzeczy, których bierzecie pierwociny, ofiarujcie Panu i dajcie Aaronowi kapłanowi.
3.GDAŃSKA.1881Tak wy też ofiarować będziecie ofiarę podnoszenia Panu ze wszystkich dziesięcin waszych, które weźmiecie od synów Izraelskich, a oddacie z nich ofiarę podnoszenia Panu, Aaronowi kapłanowi:
4.GDAŃSKA.2017W ten sposób też i wy macie składać PANU ofiarę wzniesienia ze wszystkich waszych dziesięcin, które przyjmujecie od synów Izraela; kapłanowi Aaronowi oddacie z nich ofiarę wzniesienia należną PANU.
5.CYLKOWTak samo zdejmować macie daninę Wiekuistego ze wszystkich dziesięcin waszych, które pobierać będziecie od synów Israela, - i oddawać z nich daninę Wiekuistego Ahronowi, kapłanowi.
6.KRUSZYŃSKITak będziecie podnosili, wy również ofiarę Panu, ze wszystkich dziesięcin waszych, które odbierzecie od synów Izraelowych i dacie je od siebie jako ofiarę podnoszoną Panu, Aaronowi kapłanowi.
7.MIESEStak będziecie wydzielali też i wy daninę [dla] Wiekuistego z wszystkich dziesięcin waszych, które będziecie pobierali od Synów Izraela, a będziecie oddawali je, jako daninę [dla] Wiekuistego, kapłanowi Aronowi.
8.TYSIĄCL.WYD5Winniście również i wy składać Panu ofiarę z waszych dziesięcin, które odbieracie od Izraelitów. Oddacie to, coście winni ofiarować Panu, kapłanowi Aaronowi.
9.BRYTYJKATak samo też odłóżcie dar ofiarny dla Pana od wszystkich dziesięcin, które pobieracie od synów izraelskich. Dar z tego wydzielony dla Pana oddajcie Aaronowi, kapłanowi.
10.POZNAŃSKAA zatem także i wy będziecie składać dla Jahwe dar ofiarny ze wszystkich dziesięcin, które będziecie pobierać od synów Izraela. Daninę z nich należną Jahwe będziecie oddawać kapłanowi Aaronowi.
11.WARSZ.PRASKAW ten sposób wy również będziecie składać ofiarę dla Jahwe ze wszystkich dziesięcin, jakie otrzymacie od synów Izraela. Ofiara, którą przeznaczycie dla Jahwe, będzie przez was przekazana na ręce kapłana Aarona.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak samo macie zdejmować daninę dla WIEKUISTEGO ze wszystkich waszych dziesięcin, które będziecie pobierać od synów Israela oraz oddawać z nich kapłanowi Ahronowi daninę dla WIEKUISTEGO.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITW ten sposób i wy złożycie PANU szczególny dar ze wszystkich pobieranych przez was dziesięcin synów Izraela, a złożycie ją PANU, to jest kapłanowi Aaronowi.