« 4Moj 18:29 4 Księga Mojżeszowa 18:30 4Moj 18:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA powiesz k nim: Gdyż przeczyste i wszytko lepsze ofierować będziecie z dziesiątkow, policzono wam będzie, jako byście z gumna i z lisic dali pirwe urody,
2.WUJEK.1923I rzeczesz do nich: Jeźli co przedniejsze i lepsze rzeczy ofiarujecie z dziesięcin: będzie wam poczytano, jakobyście z bojewiska i z prasy pierwociny dali.
3.GDAŃSKA.1881Powiesz im też: Gdy oddawać będziecie z tego, co najlepsze jest, tedy poczytano będzie Lewitom jako urodzaje z bojewiska; i jako urodzaj z prasy.
4.GDAŃSKA.2017Powiesz im też: Gdy będziecie oddawać z tego, co najlepsze, wtedy będzie to poczytane Lewitom jako plon z klepiska i jako plon z tłoczni winnej.
5.CYLKOWA powiedz im: gdy zdejmować będziecie najprzedniejsze z tego, tedy poczytaném to będzie Lewitom jako plon z gumna i jako plon z tłoczni.
6.KRUSZYŃSKIPowiesz im: Gdy będziecie podnosili co najlepsze, z tego dziesięcina będzie odliczona dla Lewitów ze zboża z gumna i z dochodu tłoczni.
7.MIESESRzekniesz do nich też: „Gdy będziecie wydzielali z tego, co jest najprzedniejszem w niem, – niech to Lewitom będzie poczytane, jak u plonu gumna, i – jak u plonu tłoczni.
8.TYSIĄCL.WYD5Powiedz im również: Gdy odłożycie to, co najlepsze, będzie ono lewitom policzone podobnie jak ofiara z klepiska i tłoczni.
9.BRYTYJKAI powiedz im: Gdy odłożycie z tego to, co najprzedniejsze, to będzie to, co pozostanie, poczytane Lewitom jako plon z gumna i jako plon z tłoczni.
10.POZNAŃSKAPowiedz im [też]: - Gdy wyłączycie z tego najlepszą część, wtedy [wam] lewitom będzie ona poczytana jakby plon ze spichlerza albo plon z tłoczni.
11.WARSZ.PRASKAPowiesz im także: Gdy złożycie w ofierze część najlepszą, to dziesięciny składane lewitom będą traktowane tak samo, jak dary pochodzące z klepiska albo z prasy [do wyciskania winnych jagód].
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedz im także: Gdy będziecie zdejmować najprzedniejsze z tego wtedy będzie to poczytane Lewitom jako plon z klepiska i jako plon z tłoczni.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiedz im także: Gdy złożycie szczególny dar z tej najlepszej części, to reszta zostanie poczytana Lewitom za plon z klepiska oraz za uzysk z tłoczni.