« 4Moj 18:6 4 Księga Mojżeszowa 18:7 4Moj 18:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle ty a synowie twoi ostrzegajcie kapłaństwa waszego i wszego, coż słusze k służbie ołtarzowej i coż za oponą jest, przez kapłana służono będzie. Pakli kto przystąpi cudz, zabit będzie”.
2.WUJEK.1923A ty i synowie twoi strzeżcie kapłaństwa waszego: a wszystko, co do służby ołtarza należy, i za zasłoną jest, przez kapłany będzie sprawowano: jeźli kto obcy przystąpi, zabit będzie.
3.GDAŃSKA.1881Ale ty i synowie twoi z tobą, przestrzegać będziecie kapłaństwa waszego przy każdej usłudze ołtarzowej, i za zasłoną służyć będziecie; urząd kapłaństwa waszego dałem wam darmo; gdyby kto obcy przystąpił, umrze.
4.GDAŃSKA.2017Ty zaś i twoi synowie z tobą będziecie strzec waszego kapłaństwa przy każdej służbie ołtarza i poza zasłoną, i będziecie służyć. Dałem wam urząd waszego kapłaństwa jako dar; obcy, który się zbliży, poniesie śmierć.
5.CYLKOWTy zaś i synowie twoi z tobą przestrzegajcie kapłaństwa waszego w każdej sprawie ofiarnicy, i tego co na zewnątrz zapony, abyście służyli przy tém; w darze oddaję wam służbę kapłaństwa waszego, a postronny, któryby się zbliżył, śmierć poniesie!"
6.KRUSZYŃSKIA ty i synowie twoi wraz z tobą, będziecie wykonywali kapłaństwo swoje we wszystkiem, co dotyczy ołtarza i co jest za zasłoną: wy będziecie spełniali tę służbę. Kapłaństwo wasze jest wam udzielone w darze. Gdyby się obcy zbliżył, umrze".
7.MIESESTy zaś i synowie twoi z tobą będziecie przestrzegali [obowiązków] posterunku kapłaństwa waszego dla każdej sprawy ołtarza, oraz wewnątrz od zasłony, ażebyście pełnili służbę, jako służbę bowiem w darze oddaję [wam] kapłaństwo wasze, a kto postronny by przystąpił [do służby przy ołtarzu, haqqareb], niech zostanie uśmiercony”.
8.TYSIĄCL.WYD5Ty zaś wraz ze swoimi synami masz pilnie przestrzegać służby kapłańskiej w tym wszystkim, co dotyczy ołtarza i miejsca za zasłoną. Obdarzyłem was służbą kapłańską, a jeśli się kto niepowołany zbliży - umrze.
9.BRYTYJKATy zaś ze swoimi synami będziecie pilnowali waszego kapłaństwa w każdej sprawie dotyczącej ołtarza i tego, co jest poza zasłoną. Przy tym będziecie usługiwali. Służbę waszego kapłaństwa daję wam jako wolny dar. Obcy zaś, który się zbliży, poniesie śmierć.
10.POZNAŃSKATy zaś a wraz z tobą synowie twoi przestrzegajcie swych obowiązków kapłańskich we wszystkim, co dotyczy ołtarza i miejsca przed zasłoną. Pełnijcie zatem służbę, [bo] Ja sam powierzam wam w darze służbę kapłaństwa waszego. Gdyby jednak jakiś obcy człowiek [do niej] przystąpił, musi umrzeć.
11.WARSZ.PRASKATy i twoi synowie razem z tobą będziecie obejmowali waszą kapłańską posługą wszystko to, co dotyczy ołtarza i co się znajduje poza zasłoną. Wszystkie te obowiązki będą należały do was. Wam jako dar specjalny przekazuję posługę kapłańską. Gdyby do niej przystępował ktoś spośród obcych, poniesie śmierć.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ty oraz twoi synowie z tobą, przestrzegajcie waszego kapłaństwa w każdej sprawie ofiarnicy, oraz tego, co jest poza zasłoną, abyście przy tym służyli. Daję wam w darze służbę waszego kapłaństwa, a postronny który się zbliży poniesie śmierć.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITTy zaś i twoi synowie spełniać będziecie powinności waszego kapłaństwa w każdej sprawie dotyczącej ołtarza oraz tego, co jest wewnątrz, poza zasłoną - o to będziecie się troszczyć. Wasze kapłaństwo daję wam jako dar. Jeśli do miejsc tylko dla was dostępnych zbliży się ktoś nieupoważniony, poniesie śmierć.