« 4Moj 2:25 4 Księga Mojżeszowa 2:26 4Moj 2:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa wszystek zbor bojownikow jego, jeż to zliczeni są, szećdziesiąt a dwa tysiąca a siedmdziesiąt.
2.WUJEK.1923Wszystko wojsko żołnierzów jego, którzy są policzeni, sześćdziesiąt dwa tysiące, siedmset.
3.GDAŃSKA.1881A w wojsku jego policzonych sześćdziesiąt i dwa tysiące i siedem set.
4.GDAŃSKA.2017A jego policzony zastęp wynosił sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset ludzi.
5.CYLKOWA zastęp jego i spisowych w nim: sześćdziesiąt dwa tysiące siedmset.
6.KRUSZYŃSKIa wojsko jego, według ich spisu: sześćdziesiąt dwa tysiące siedmset.
7.MIESESoraz hufiec jego, w którym [liczonych] było przy przeglądzie sześćdziesiąt dwa tysięcy siedemset.
8.TYSIĄCL.WYD5Liczba jego wojska według obliczenia wynosi sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset.
9.BRYTYJKAJego zaś zastęp spisanych liczy sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset.
10.POZNAŃSKAa zastęp jego liczy 62. 700. mężów.
11.WARSZ.PRASKAOddziały jego liczą, według przeprowadzonego spisu wszystkich mężczyzn, sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset ludzi.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jego zastęp i w nim spisani to sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJego zastęp, wszyscy objęci spisem, to sześćdziesiąt dwa tysiące siedmiuset ludzi.