« 4Moj 2:5 4 Księga Mojżeszowa 2:6 4Moj 2:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa wszytka liczba bojownikow jego cztyrzy a pięćdziesiąt tysiącow a cztyrzysta.
2.WUJEK.1923A wszystek poczet żołnierzów jego, pięćdziesiąt cztery tysiące cztery sta.
3.GDAŃSKA.1881A w wojsku jego policzonych pięćdziesiąt i cztery tysiące i cztery sta.
4.GDAŃSKA.2017A jego policzony zastęp wynosił pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu ludzi.
5.CYLKOWA zastęp jego i spisowych w nim pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta.
6.KRUSZYŃSKIa wojsko jego według ich spisów: pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta.
7.MIESESoraz hufiec jego, w którym [liczonych] było przy przeglądzie pięćdziesiąt cztery tysięcy czterysta;
8.TYSIĄCL.WYD5Wojsko jego według spisu liczy pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu.
9.BRYTYJKAJego zaś zastęp spisanych liczy pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta.
10.POZNAŃSKAa zastęp jego liczy 54. 400. mężów.
11.WARSZ.PRASKAOddziały jego liczą, według przeprowadzonego spisu wszystkich mężczyzn, pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu ludzi.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jego zastęp i w nim spisani to pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJego zastęp, wszyscy objęci spisem, to pięćdziesiąt cztery tysiące czterystu ludzi.