« 4Moj 2:7 4 Księga Mojżeszowa 2:8 4Moj 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPwszytcy z korzenia jego zbor bojownikow pięćdziesiąt a siedm tysiącow se cztyrmisty.
2.WUJEK.1923Wszystko z pokolenia jego wojsko żołnierzów, pięćdziesiąt siedm tysięcy cztery sta.
3.GDAŃSKA.1881A w wojsku jego policzonych pięćdziesiąt i siedem tysięcy i cztery sta.
4.GDAŃSKA.2017A jego policzony zastęp wynosił pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu ludzi.
5.CYLKOWA zastęp jego i spisowych w nim - pięćdziesiąt siedm tysięcy czterysta.
6.KRUSZYŃSKIa wojsko jego według ich spisów: pięćdziesiąt siedm tysięcy czterysta.
7.MIESESoraz hufiec jego, w którym [liczonych] było przy przeglądzie pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta.
8.TYSIĄCL.WYD5Wojsko jego według spisu liczy pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu.
9.BRYTYJKAJego zaś zastęp spisanych liczy pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta.
10.POZNAŃSKAa zastęp jego liczy 57. 400. mężów.
11.WARSZ.PRASKAOddziały jego liczą, według przeprowadzonego spisu wszystkich mężczyzn, pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu ludzi.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jego zastęp i w nim spisani to pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJego zastęp, wszyscy objęci spisem, to pięćdziesiąt siedem tysięcy czterystu ludzi.