« 4Moj 21:12 4 Księga Mojżeszowa 21:13 4Moj 21:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Który puściwszy obozem stanęli przeciw Arnon, które jest na puszczy, a wysadza się na granicach Amorrejczyka. Bo Arnon jest granicą Moabską, dzieląc Moabity od Amorrejczyków.
2.GDAŃSKA.1881Stamtąd odciągnąwszy położyli się obozem u brodu Arnon, który jest na puszczy, a wychodzi z granicy Amorejskiej: albowiem Arnon jest granica Moabska między Moabczykiem i Amorejczykiem.
3.GDAŃSKA.2017Stamtąd wyruszyli i rozbili obóz po drugiej stronie rzeki Arnon, która wypływa na pustyni od granicy Amorytów; Arnon stanowi bowiem granicę Moabu między Moabitami a Amorytami.
4.CYLKOWWyruszywszy ztąd stanęli obozem nad brzegiem Arnonu, który w pustyni, przy wyjściu jego z granic Emorejczyka, ponieważ Arnon granicą jest Moabu, - między Moabem i Emorejczykiem, -
5.KRUSZYŃSKIStąd wyruszyli i stanęli obozem po drugiej stronie Arnon, który płynie przez pustynię, wypływając z posiadłości Amorejczyka; bo Arnon jest granicą Moabu: między Moabem i między Amorejczykiem.
6.MIESESa stąd wyruszyli i rozłożyli się obozem nad brzegiem Arnōnu, leżącym po stronie pustyni, gdy wychodzi z dzierżaw Emorejczyka, albowiem Arnon jest granicą Moabu, [płynąc] między Moabem, a Emorejczykiem.
7.TYSIĄCL.WYD5I znów poszli dalej i rozłożyli się obozem po drugiej stronie rzeki Arnon, która płynie przez pustynię, biorąc początek w kraju Amorytów. Arnon bowiem stanowi granicę między Moabitami i Amorytami.
8.BRYTYJKARuszywszy stamtąd, rozłożyli się obozem po drugiej stronie Arnonu, który płynie przez pustynię, a bierze początek w kraju Amorejczyka; gdyż Arnon stanowi granicę moabską między Moabitą a Amorejczykiem.
9.POZNAŃSKAStąd ruszyli dalej i rozbili obóz nad [rzeką] Arnon, tam gdzie na pustyni wypływa ona z kraju Amorytów. (Amon stanowi bowiem granicę Moabu - między Moabitami i Amorytami).
10.WARSZ.PRASKAPo wyjściu z Zared kolejny obóz założyli po drugiej stronie rzeki Arnon, płynącej przez pustynię, a mającej swe źródło na ziemi Amorytów. Rzeka Arnon stanowi granicę pomiędzy Moabitami i Amorytami.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy stąd wyruszyli stanęli obozem nad brzegiem Arnonu, na pustyni, przy jego wyjściu z granic Emorejczyka. Ponieważ Arnon jest granicą Moabu; pomiędzy Moabem a Emorejczykiem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy znów wyruszyli, rozłożyli się obozem na pustyni, po drugiej stronie Arnonu, który wyznacza granicę Amorytów, Arnon bowiem stanowi granicę między Moabem a ziemią Amorytów.