« 4Moj 21:23 4 Księga Mojżeszowa 21:24 4Moj 21:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Od którego porażony jest paszczeką miecza, i otrzymana jest ziemia jego od Arnon aż do Jebok i synów Ammon; bo mocną obroną były opatrzone granice Ammonitów.
2.GDAŃSKA.1881I poraził go Izrael ostrzem miecza, i odziedziczył ziemię jego od Arnonu aż do Jaboku, i aż do ziemi synów Ammonowych; albowiem opatrzone były granice Ammonitów.
3.GDAŃSKA.2017I Izrael pobił go ostrzem miecza, i wziął w posiadanie jego ziemię od Arnonu do Jabboku, aż do ziemi synów Ammona, gdyż granica Ammonitów była silna.
4.CYLKOWAle poraził go Israel ostrzem miecza, i zawładnął ziemią jego od Arnonu aż do Jabboku, - aż do Ammonitów; albowiem silną była granica Ammonitów.
5.KRUSZYŃSKIIzrael uderzył go ostrzem miecza i zdobył jego ziemię, poczynając od Arnon aż do Jaboku, aż do Ammonitów; lecz granica Ammona była mocna.
6.MIESESlecz Izrael wybił go ostrzem miecza i zajął kraj jego na dziedziczną własność od Arnonu do Jabboku, aż do [Kraju] Synów Ammona, gdyż potężną była granica Synów Ammona.
7.TYSIĄCL.WYD5Izraelici jednak pobili go ostrzem miecza i zdobyli jego kraj od Arnonu aż po Jabbok, aż do kraju Ammonitów, bo obwarowana była granica Ammonitów.
8.BRYTYJKAAle Izrael pobił go mieczem i zawładnął jego ziemią od Arnonu do Jabboku, aż do ziemi Ammonitów, gdyż granica Ammonitów była obwarowana.
9.POZNAŃSKAIzrael rozgromił go jednak mieczem i zawładnął jego ziemią od Amonu aż do Jabboku, [to znaczy] aż do [granic] Ammonitów, gdyż silna była granica Ammonitów.
10.WARSZ.PRASKALecz Izraelici pokonali go ostrzami swoich mieczy i wzięli w posiadanie jego kraj, od rzeki Arnon aż do Jabbok i do krańców ziemi Ammonitów – bo Jazer znajduje się na granicy krainy Ammonitów.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz Israel poraził go ostrzem miecza oraz zawładnął jego ziemią od Arnonu aż do Jabboku, do Ammonitów; bo była silną granica Ammonitów.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITIzrael pobił go jednak i zajął jego ziemie od Arnonu po Jabok, aż po terytoria Ammonitów, których granica była dobrze strzeżona.