« 4Moj 28:12 4 Księga Mojżeszowa 28:13 4Moj 28:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa dziesiątą część dziesiątka ole❬j❭em bieli pokropionej po wszech baraniech w obiaty [w świątyni], obiata zapalna przechętnej woniej kadzidlniej jest Panu.
2.WUJEK.1923A dziesiątą część dziesiątéj części białéj mąki z oliwy, na ofiarę do każdego baranka: całopalenie przewdzięcznéj wonności i zapału jest Panu.
3.GDAŃSKA.1881A jedną dziesiątą część mąki pszennej zagniecionej z oliwą na ofiarę śniedną do każdego baranka, na całopalenie ku wdzięczności wonności na ofiarę ognistą Panu.
4.GDAŃSKA.2017I jedną dziesiątą efy mąki pszennej zmieszanej z oliwą na ofiarę pokarmową na każdego baranka jako całopalenie na miłą woń, ofiarę spalaną dla PANA.
5.CYLKOWA po dziesiątej części efy mąki przedniej, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną do każdego jagnięcia. Całopalenie to, woń przyjemna, ofiara ogniowa Wiekuistemu.
6.KRUSZYŃSKIa na każde jagnię: dziesiątą część mąki wyborowej ugniecionej z oliwą. Jest ta ofiara krwawa przez ogień przyjemną wonnością dla Pana.
7.MIESESa po [jednej] dziesiątej mąki przedniej, zaczynionej oliwą, na ofiarę śniedną, – do każdego jagnięcia, jako całopalenie na woń miłą, jako ofiarę ogniową dla Wiekuistego;
8.TYSIĄCL.WYD5dalej, do każdego jagnięcia jako ofiarę pokarmową jedną dziesiątą [efy] najczystszej mąki zaprawionej oliwą; wszystko jako ofiarę całopalną, jako woń miłą Panu.
9.BRYTYJKAI po jednej dziesiątej efy przedniej mąki zaczynionej oliwą jako ofiarę z pokarmów na każde jagnię. Całopalenie to jest ofiarą ogniową, wonią przyjemną dla Pana.
10.POZNAŃSKADo każdego baranka [dodacie też] jedną dziesiątą część efy wyborowej mąki, zagniecionej z oliwą - na ofiarę z pokarmów. [Jest to] całopalenie przyjemnej woni ofiary, spalanej dla Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAdo każdego zaś jagnięcia dołączycie jako ofiarę z pokarmów po jednej dziesiątej [efy] najczystszej mąki zmieszanej z oliwą. Jest to ofiara miłej woni, dar spalany w ogniu dla Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto po dziesiątej części efy przedniej mąki, zaczynionej oliwą, na ofiarę z pokarmów do każdego jagnięcia. To jest całopalenie, przyjemny zapach, ofiara ogniowa dla WIEKUISTEGO.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITi po jednej dziesiątej efy najlepszej pszennej mąki rozczynionej oliwą na jednego baranka. Jest to ofiara całopalna, miła woń, wdzięczny dar dla PANA.