« 4Moj 29:10 4 Księga Mojżeszowa 29:11 4Moj 29:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa kozła za grzech kromie tego, jeż to ❬jest❭ obyczajno ofierować za winę ku oczyszczeniu na obiatę wieczną w świątyni i ❬z❭ palącymi rzeczami jich.
2.WUJEK.1923I kozła za grzech, oprócz tego, co jest obyczaj ofiarować za występek na oczyszczenie, i całopalenie wieczne, z obiatą i mokremi ofiarami ich.
3.GDAŃSKA.1881Kozła z kóz jednego na ofiarę za grzech, oprócz ofiary za grzech na oczyszczenie, i oprócz całopalenia ustawicznego, i ofiary śniednej jego, i mokrych ofiar ich.
4.GDAŃSKA.2017Oraz jednego kozła z kóz na ofiarę za grzech oprócz ofiary za grzech na przebłaganie i oprócz nieustannego całopalenia i jego ofiary pokarmowej oraz ich ofiar z płynów.
5.CYLKOWKozła jednego na ofiarę zagrzeszną, oprócz ofiary zagrzesznej oczyszczającej i całopalenia ustawicznego, wraz z śniedną ofiarą jego, i zalewkami ich.
6.KRUSZYŃSKIOfiarujecie też jednego kozła na ofiarę za grzech, niezależnie za grzech na ekspjację ofiarę krwawą ustawiczną, wraz z jej ofiarą niekrwawą, oraz z ich libacjami.
7.MIESES[ponadto] kozła jednego na ofiarę zagrzeszną oprócz ofiary zagrzesznej [przepisanej na dzień] odpustu, oraz całopalenia [składanego] stale, ofiary śniednej jego i zalewek ich.
8.TYSIĄCL.WYD5Wreszcie kozła jako ofiarę przebłagalną, oprócz ofiary przebłagalnej z powodu [Dnia] Przebłagania i ustawicznej ofiary całopalnej oraz przynależnej do niej ofiary pokarmowej i ofiar płynnych.
9.BRYTYJKAI jednego kozła jako ofiarę za grzech oprócz ofiary przebłagalnej za grzech i oprócz stałej ofiary całopalnej wraz z ich ofiarą z pokarmów i ich ofiarami z płynów.
10.POZNAŃSKA[Także] jednego kozła jako ofiarę przbłagania, niezależnie od ofiary przebłagalnej pojednania i nieustannego całopalenia razem z należącą do niego ofiarą z pokarmów i z płynów.
11.WARSZ.PRASKAZłożycie również jednego kozła jako ofiarę za grzechy, niezależnie od ofiary przebłagalnej za grzechy, od nieustannego całopalenia i związanych z nim ofiar z pokarmów oraz płynów.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto jednego kozła na ofiarę zagrzeszną, oprócz zagrzesznej ofiary oczyszczającej oraz ustawicznego całopalenia, wraz z jego ofiarą z pokarmów oraz ich zalewkami.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITZłożycie też jednego kozła na ofiarę za grzech. Wszystko to przygotujecie oprócz ofiary przebłagalnej za grzech, a także oprócz stałej ofiary całopalnej wraz z towarzyszącą jej ofiarą z pokarmów oraz ofiarami z płynów.