« 4Moj 29:11 4 Księga Mojżeszowa 29:12 4Moj 29:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle piątynaćcie dzień miesiąca siodmego, jenże będzie wam święty i dostojny, wszelkiego działa robotnego nie czyńcie w niem, ale sławny będzie Panu dzień za siedm dni.
2.WUJEK.1923A piętnastego dnia miesiąca siódmego, który wam święty i chwalebny będzie, wszelkiego dzieła niewolniczego weń czynić nie będziecie; ale święcić będziecie święto uroczyste Panu siedm dni.
3.GDAŃSKA.1881W piętnasty zaś dzień tegoż siódmego miesiąca zgromadzenie święte mieć będziecie; żadnej roboty służebniczej nie będziecie czynić weń; ale obchodzić będziecie święto uroczyste Panu przez siedem dni.
4.GDAŃSKA.2017A piętnastego dnia tego siódmego miesiąca będziecie mieć święte zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy, lecz będziecie obchodzić święto dla PANA przez siedem dni.
5.CYLKOWPiętnastego zaś dnia tegoż miesiąca siódmego, zgromadzenie świąteczne będzie u was: żadnej pracy uciążliwej nie wykonywajcie - a obchodzić będziecie uroczystość Wiekuistemu przez siedm dni;
6.KRUSZYŃSKIDnia piętnastego, tegoż miesiąca siódmego, będziecie mieli święte zgromadzenie: żadnej pracy służebnej nie będziecie wykonywali. I będziecie obchodzili święto dla Pana przez siedm dni.
7.MIESESPiętnastego dnia siódmego miesiąca będziecie mieli zgromadzenie święte, żadnej pracy uciążliwej nie wykonywujcie; – będziecie [wówczas] obchodzili święto uroczyste dla [ku czci] Wiekuistego przez dni siedem; –
8.TYSIĄCL.WYD5Piętnastego dnia siódmego miesiąca będziecie mieli zwołanie święte; nie wolno wtedy wykonywać żadnej pracy, lecz przez siedem dni macie obchodzić święto Pańskie.
9.BRYTYJKAA piętnastego dnia siódmego miesiąca będziecie mieli uroczyście ogłoszone święto. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Będziecie obchodzić święto Pana przez siedem dni.
10.POZNAŃSKAW piętnastym dniu tegoż siódmego miesiąca będziecie mieli zgromadzenie świąteczne; nie będziecie wykonywali żadnej uciążliwej pracy i będziecie obchodzić Święto na cześć Jahwe przez siedem dni.
11.WARSZ.PRASKADnia piętnastego siódmego miesiąca zwołacie święte zgromadzenie. Powstrzymacie się tego dnia od wszelkich prac służebnych. Będziecie obchodzili przez siedem dni uroczystości na cześć Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca będzie u was świąteczne zgromadzenie; nie wykonujcie żadnej uciążliwej pracy, ale przez siedem dni będziecie obchodzić uroczystość dla WIEKUISTEGO.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITW piętnastym dniu tego siódmego miesiąca zwołacie święte zgromadzenie ponownie. Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. W tym dniu rozpoczniecie siedmiodniowe święto na cześć PANA.