« 4Moj 29:12 4 Księga Mojżeszowa 29:13 4Moj 29:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI ofiarujecie obiatę ku woni przechętnej Panu cielcow z stada trzynaćcie, skopy dwa, baranow rocznych niepokalanych czternaćcie
2.WUJEK.1923I ofiarujecie całopalenie na wonność przewdzięczną Panu, cielców z stada trzynaście, baranów dwu, baranków rocznych bez zmazy czternaście:
3.GDAŃSKA.1881I ofiarować będziecie całopalenie na ofiarę ognistą ku wdzięcznej wonności Panu, cielców młodych trzynaście, baranów dwa, baranków rocznych czternaście; i zupełni będą.
4.GDAŃSKA.2017I złożycie całopalenie jako ofiarę spalaną, na miłą woń dla PANA, trzynaście młodych cielców, dwa barany i czternaście rocznych baranków. Mają być bez skazy.
5.CYLKOWI przynosić będziecie całopalenie, ofiarę ogniową, woń przyjemną Wiekuistemu: cielców młodych trzynaście, baranów dwa, jagniąt rocznych czternaście; zdrowe niechaj będą.
6.KRUSZYŃSKIZłożycie ofiarę krwawą przez ogień, wonność przyjemną dla Pana: trzynaście ciołków młodych, dwa barany, czternaście jagniąt rocznych bez skazy,
7.MIESESbędziecie składać [w ofierze], jako całopalenie, ofiarę ogniową na woń miłą Wiekuistemu: cielców trzynaście młodych, baranów dwa i czternaście jagniąt rocznych, [które] niech będą bez skazy,
8.TYSIĄCL.WYD5Na ofiarę całopalną, ofiarę spalaną, jako woń miłą Panu, złożycie trzynaście młodych cielców, dwa barany i czternaście jednorocznych jagniąt bez skazy.
9.BRYTYJKAZłożycie na całopalną ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana, trzynaście cielców, dwa barany, czternaście rocznych jagniąt; mają one być bez skazy.
10.POZNAŃSKANa całopalenie, na miłą dla Jahwe woń spalanej ofiary, złożycie trzynaście młodych cielców, dwa barany i czternaście rocznych baranków; niech one będą bez skazy!
11.WARSZ.PRASKAJako ofiarę całopalenia na woń miłą dla Jahwe złożycie trzynaście młodych cielców, dwa barany i czternaścioro jagniąt bez żadnej skazy.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będziecie przynosić całopalenie, ofiarę ogniową, na przyjemny zapach dla WIEKUISTEGO: Trzynaście młodych cielców, dwa barany oraz czternaście rocznych jagniąt; niech będą zdrowe.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITJako ofiarę całopalną, wdzięczny dar, woń miłą PANU, złożycie wówczas trzynaście młodych cielców, dwa barany i czternaście rocznych baranków - mają być bez skazy.