« 4Moj 29:17 4 Księga Mojżeszowa 29:18 4Moj 29:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa ofiary suche i obiaty palące wszech po cielcoch i skopiech, i po baraniech porządnie sławić będziecie
2.WUJEK.1923I obiaty i mokre ofiary każdego, do cielców, i baranów i baranków porządnie odprawować będziecie:
3.GDAŃSKA.1881I ofiarę śniedną ich, i ofiary ich mokre do każdego cielca, do każdego barana, i do każdego baranka według liczby ich, i według zwyczaju ich.
4.GDAŃSKA.2017I ich ofiarę pokarmową, i ich ofiary z płynów do każdego cielca, do każdego barana i do każdego baranka, według ich liczby i według ich przepisów;
5.CYLKOWOfiarę zaś śniedną ich, i zalewki do cielców, baranów i jagniąt, stosownie do liczby ich, - według przepisu;
6.KRUSZYŃSKIi ofiary niekrwawe przy nich, wraz z ich libacjami, stosownie do liczby ciołków, baranów i jagniąt zgodnie z przepisem.
7.MIESESoraz ofiarę śniedną ich i zalewki ich, [mianowicie przynależne] do cielców tych, baranów tych i jagniąt tych – stosownie do ich liczby wedle tego[samego] przepisu, –
8.TYSIĄCL.WYD5do nich przynależną ofiarę pokarmową i ofiary płynne, [dołączone do ofiar] z wołów, baranów i jagniąt, stosownie do ich liczby - według przepisów.
9.BRYTYJKAOraz ich ofiarę z pokarmów i ofiary z płynów do cielców, do baranów i do jagniąt zgodnie z ich liczbą według przepisu,
10.POZNAŃSKADo tego należną ofiarę z pokarmów i płynów, zgodnie z przepisem, odpowiednio do liczby cielców, baranów i baranków.
11.WARSZ.PRASKADołączycie do tego ofiary z pokarmów i płynów, w ilościach zgodnych z prawem, na każdego cielca, barana i jagnię.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Również ich ofiarę z pokarmów oraz zalewki do cielców, baranów i jagniąt według przepisu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITPonadto złożycie ofiarę z pokarmów i ofiary z płynów - do cielców, do baranów i baranków - w ilości zgodnej z przepisem