« 4Moj 30:15 4 Księga Mojżeszowa 30:16 4Moj 31:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP(30:17) Ta to są prawa, jeże to przykazał Pan Mojżeszowi miedzy mężem a żoną, miedzy otcem a dziewką, jeż to w dziewczem stawu jeszcze jest albo ktora bydli w domu otca swego.
2.WUJEK.1923(30:17) Te są prawa, które ustawił Pan Mojżeszowi między mężem i żoną, między ojcem i córką, która jest jeszcze w leciech dziewczynych, albo która mieszka w ojcowskim domu.
3.GDAŃSKA.1881(30:17) Teć są ustawy, które przykazał Pan Mojżeszowi, między mężem a żoną jego, między ojcem a córką jego w młodości jej, póki jest w domu ojca swego.
4.GDAŃSKA.2017To są ustawy, które PAN przykazał Mojżeszowi, między mężem a jego żoną, między ojcem a jego córką w jej młodości, póki jest w domu swego ojca.
5.CYLKOW(30:17) Oto ustawy, które przykazał Wiekuisty Mojżeszowi odnośnie do męża i żony, ojca i córki jego, w młodości jej, w domu ojcowskim.
6.KRUSZYŃSKI(30:17) Te są prawa, które Bóg polecił Mojżeszowi, pomiędzy mężem a żoną jego, pomiędzy ojcem a jego córką, podczas jej młodości, gdy pozostaje w domu ojca swego.
7.MIESES(30:17) To są przepisy, które Wiekuisty przykazał Mojżeszowi – między mężem, a żoną jego, oraz między ojcem, a córką jego, w młodości jej, w domu ojca jej”.
8.TYSIĄCL.WYD5(30:17) Oto są prawa, które podał Pan Mojżeszowi, [dotyczące spraw] pomiędzy mężem a żoną, pomiędzy ojcem a jego córką, która jako młoda dziewczyna przebywa jeszcze w domu swego ojca.
9.BRYTYJKA(30:17) To są przepisy, które nadał Pan Mojżeszowi, dotyczące spraw między mężem a jego żoną, między ojcem a jego córką jeszcze niezamężną, gdy w swojej młodości przebywała w domu swego ojca.
10.POZNAŃSKA(30:17) Jahwe dał Mojżeszowi takie prawa dotyczące spraw między mężem i żoną, oraz między ojcem i córką, która w okresie swej młodości przebywa w domu ojcowskim.
11.WARSZ.PRASKA(30:17) Takim to prawem, przekazanym Mojżeszowi, określił Jahwe stosunek męża do żony i ojca do córki, która pozostawała jeszcze, jako młoda, w domu swego ojca.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(30:17) Oto ustawy, które WIEKUISTY przekazał Mojżeszowi odnośnie męża i żony, ojca i jego córki w jej młodości, w ojcowskim domu.
13.EIB.BIBLIA.2016.LIT(30:17) Oto ustawy, które PAN nadał Mojżeszowi, dotyczące spraw między mężem a żoną i między ojcem a córką w okresie jej młodości, gdy pozostaje pod opieką w domu swego ojca.