« 4Moj 31:22 4 Księga Mojżeszowa 31:23 4Moj 31:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wszystko, co może przejść przez płomień, ogniem się oczyści: a cokolwiek ognia strzymać nie może, wodą oczyszczenia będzie poświęcono.
2.GDAŃSKA.1881I każdą rzecz, która znieść może ogień, wyprawicie przez ogień, a będzie oczyszczona, wszakże pierwej wodą oczyszczenia będzie oczyszczona; ale wszystko, co nie może znieść ognia, wodą oczyścicie.
3.GDAŃSKA.2017Wszystko, co może znieść ogień, przeprowadzicie przez ogień i będzie czyste; jednak najpierw będzie oczyszczone wodą oczyszczenia. Wszystko zaś, co nie może znieść ognia, oczyścicie wodą.
4.CYLKOWWszystko co przechodzi przez ogień, przeprowadzicie przez ogień, a czystém będzie, jednak i wodą oczyszczającą oczyszczoném być musi; wszystko zaś, co nie przechodzi przez ogień, przeprowadzicie przez wodę;
5.KRUSZYŃSKIkażdy przedmiot, który idzie w ogień, przeprowadzicie przez ogień i będzie oczyszczony, nadto wodą oczyszczającą będzie oczyszczone. Wszystko, co nie przechodzi przez ogień, przeprowadzicie przez wodę.
6.MIESES[wogóle] każdy przedmiot, który przechodzi przez ogień, przeprowadzicie przez ogień, a stanie się czystem, tylko że wodą pokropienia niech zostanie oczyszczone, wszystko zaś, cokolwiek przez ogień nie przechodzi, przeprowadzicie [tylko] przez wodę.
7.TYSIĄCL.WYD5i w ogóle wszystko, czego ogień nie zniszczy, przeprowadźcie przez ogień, aby stało się czyste; ale tylko woda oczyszczenia usunie nieczystość. Czego zaś nie można kłaść do ognia, przeprowadźcie przez wodę.
8.BRYTYJKAWszystko, co wytrzyma próbę ognia, przeprowadzicie przez ogień, i to zostanie uznane za czyste. Jednak należy to oczyścić wodą oczyszczającą. Wszystko zaś, co nie wytrzymuje próby ognia, przeprowadzicie przez wodę.
9.POZNAŃSKA[to znaczy] to wszystko, co nie niszczeje w ogniu, macie "przeprowadzić" przez ogień, aby stało się czystym. [Ponadto] jednak musi to zostać uwolnione od skazy przez wodę oczyszczenia. Wszystko zaś to, co niszczeje w ogniu, macie "przeprowadzić" przez wodę.
10.WARSZ.PRASKAi wszelkie przedmioty ogniotrwałe wrzucicie do ognia i poddacie je w ten sposób oczyszczeniu. W każdym razie obmyjecie je jeszcze potem wodą oczyszczającą. Czego zaś nie będzie można oczyścić w ogniu, to obmyjcie wodą oczyszczającą.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wszystko, co przechodzi przez ogień przeprowadźcie przez ogień, a będzie czyste; jednak musi być oczyszczone także wodą oczyszczającą. Zaś wszystko, co nie przechodzi przez ogień przeprowadźcie przez wodę.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKażdy przedmiot, który nie pali się w ogniu, przepuścicie przez ogień i będzie czysty. Oczyśćcie go też w wodzie oczyszczenia. Wszystko natomiast, co spłonęłoby w ogniu, potraktujcie tylko wodą.