« 4Moj 31:24 4 Księga Mojżeszowa 31:25 4Moj 31:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Rzekł téż Pan do Mojżesza:
2.GDAŃSKA.1881Zatem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
3.GDAŃSKA.2017Następnie PAN powiedział do Mojżesza:
4.CYLKOWI oświadczył Wiekuisty Mojżeszowi, i rzekł:
5.KRUSZYŃSKIRzekł Bóg do Mojżesza, oświadczając:
6.MIESESWiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc:
7.TYSIĄCL.WYD5Potem tak mówił Pan do Mojżesza:
8.BRYTYJKAI rzekł Pan do Mojżesza:
9.POZNAŃSKAJahwe przemówił do Mojżesza:
10.WARSZ.PRASKAJahwe zaś tak przemówił do Mojżesza:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto WIEKUISTY oświadczył Mojżeszowi, mówiąc:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN polecił też Mojżeszowi: